Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 19/02/2020

Cầu Nguyện – Ngày 19/02/2020


Thứ Tư, 19/02/2020

Viện Thánh Kinh Thần Học Việt Nam. Xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ đi vào các Trường Thần Học học Lời Ngài hầu đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, và cho công việc nhà Chúa ngày càng phát triển.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top