Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 13/02/2020

Cầu Nguyện – Ngày 13/02/2020


Thứ Năm, 13/02/2020

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục. Cảm tạ Chúa cho năm qua UBCĐGD có những CT huấn luyện cho giáo viên TCN và chấp sự, giúp được một số khu vực. Tuy nhiên nhu cầu quá rộng lớn, xin Chúa cho có thêm nhiều CT huấn luyện trong nhiều vùng, nhiều khu vực để giúp các giáo viên vững vàng và trang bị kịp thời hầu cho CT Cơ Đốc Giáo Dục của các HT địa phương phát triển mạnh.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top