Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 02/02/2020

Cầu Nguyện – Ngày 02/02/2020


Chúa Nhật, 02/02/2020

Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Bài Học Trường Chủ Nhật). Cảm tạ Chúa cho VPNS phát hành tài liệu này hơn 18 năm qua cho Việt Nam và hải ngoại. Tập bài học được soạn thảo mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Xin Chúa dùng tập liệu này giúp con dân Chúa khám phá và áp dụng Lời Chúa cách thực tiễn qua từng cá nhân, các nhóm học Kinh Thánh, Trường Chúa Nhật. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho các chi phí điều hành, in ấn, và vận chuyển.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top