Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 01/02/2020

Cầu Nguyện – Ngày 01/02/2020


Thứ Bảy, 01/02/2020

Sống Với Thánh Kinh (SVTK —Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày). Cảm tạ Chúa cho mỗi ngày có trên 50,000 con cái Chúa tại quê nhà và hải ngoại có giờ tĩnh nguyện qua quyển SVTK. Xin Chúa khiến lòng mỗi người khát khao chính Chúa càng hơn hầu đời sống tâm linh tăng trưởng, kinh nghiệm đời sống sung mãn trong Chúa để gây dựng gia đình và Hội Thánh (HT) vững mạnh. Xin Chúa cho trong năm 2020, số con cái Chúa dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày tăng lên, riêng SVTK được 50,000 người nhận tài liệu này. Xin Chúa cho con dân Chúa đã kinh nghiệm phước hạnh sống với Lời Chúa giới thiệu giờ tĩnh nguyện đến với nhiều người. Xin Chúa giúp các HT khích lệ, tạo điều kiện cho có nhiều người tham gia học Lời Chúa qua SVTK càng thêm hầu tăng trưởng đức tin vững mạnh. Xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa viết bài SVTK đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân và HT Ngài, và cho có thêm người được ơn Chúa trong việc viết bài cũng như cam kết cộng tác. Xin Chúa tiếp trợ đủ tài chánh cho mọi khoản in ấn, vận chuyển, và điều hành SVTK.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top