Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 31/01/2020

Cầu Nguyện – Ngày 31/01/2020


Thứ Sáu, 31/01/2020

Hội Đồng Lãnh Đạo của HTTL VN Âu Châu 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 17/04. Xin Chúa cho quý đại biểu đến tham dự có thể đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và phát triển các HT tại Âu châu.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top