Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 28/01/2020

Cầu Nguyện – Ngày 28/01/2020


Thứ Ba, 28/01/2020

Xin cầu nguyện cho những CT huấn luyện người phục vụ Chúa tại Âu châu, với khóa thần học mùa đông và mùa thu nhằm đào tạo và bồi linh cho các đầy tớ và con dân Chúa. Xin Chúa cho các sinh viên đang theo học tại các trường Kinh Thánh và chủng viện được đầy ơn Chúa và càng thấm nhuần trong Lời Chúa để chuẩn bị cho bước đường phục vụ Chúa trong tương lai.

Xin cầu nguyện cho các nhóm thanh niên trong HT tại Âu châu. Xin Chúa thương xót ban ơn để các em, các cháu biết Ngài nhiều hơn qua các kỳ trại, qua sự tương giao, quen biết nhau, hầu nâng đỡ đức tin cho nhau, và trưởng thành trong bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài; xin cho các em không bị ảnh hưởng xấu từ xã hội để có thể trở thành người hữu ích trong HT và xã hội.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top