Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 24/01/2020

Cầu Nguyện – Ngày 24/01/2020


Thứ Sáu, 24/01/2020

30 Tết Âm Lịch .

Mời cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt, cho họ sớm trở lại thờ phượng Ngài hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và  cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài, và xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để đồng bào có đủ cơm ăn, áo mặc. Xin Chúa giúp chúng ta tích cực đưa người quen thân đến tìm hiểu về Chúa và qua chúng ta, giúp họ tìm kiếm Ngài; xin Chúa ban phước trên dân tộc Việt Nam chúng ta.

Pháp. HT Báp-tít Pháp Việt Evry, quý MS Bùi Quang Túc và TÐ Bùi Ngọc Hương; HT Paris Ile de France, MS Hồ Tuấn Khanh; HTTL tại Aube (Troyes), MS Hoàng Ái. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tớ Chúa để dẫn dắt và gây dựng HT; cho con dân Chúa yêu thương, hiệp một để qua nếp sống cá nhân thu hút được những thân hữu, mời họ đến sinh hoạt chung với HT hầu có cơ hội đặt trọn niềm tin nơi Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top