Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 12/01/2020

Cầu Nguyện – Ngày 12/01/2020


Chúa Nhật, 12/01/2020

Hy Lạp. Xin Chúa cho VPNS liên lạc được với con dân Chúa và đồng bào tại Hy Lạp để giúp họ trong đức tin.

Anh Quốc. Xin Chúa cho có giáo sĩ đến Luân Ðôn để đáp ứng nhu cầu tâm linh và truyền giảng cho cho con cái Chúa và đồng bào sống rải rác trên đất nước này. Xin Chúa cho VPNS có thể liên lạc được với họ để gửi tài liệu tìm hiểu, giúp trung tín học hỏi Lời Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top