Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 11/01/2020

Cầu Nguyện – Ngày 11/01/2020


Thứ Bảy, 11/01/2020

Na Uy. HTTL Nước Hằng Sống Oslo, quý MS Lê Trung Châu, Lê Nguyễn Kim Hà, và MS Enok Bjornstad cộng tác; HT Báp-tít Người Việt, MS Võ Trí Minh; HTVN Oslo, chưa có người chăn; Nhóm Tín Hữu Stavanger, Bà Trần Thị Anh Chính phụ trách, dù bà tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải chăm sóc vì chưa có người thay thế. Xin Chúa ban ơn sức trên quý đầy tớ Chúa, giúp con dân Chúa dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày để lớn lên trong đức tin, tích cực đi ra chia sẻ Phúc Âm cho cộng đồng VN trong vùng. Nhóm Tín Hữu Bergen, Cô Nguyễn Vân Anh phụ trách. Cảm tạ Chúa cho con cái Chúa nhóm lại ngày thứ Bảy để học hỏi Lời Chúa và thông công với nhau, ngày Chúa Nhật thì nhóm thờ phượng với HT người Na Uy để được MS người Na Uy chăm sóc. Xin Chúa cho có người chăn để HT được phát triển trong cộng đồng người Việt.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top