Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 09/01/2020

Cầu Nguyện – Ngày 09/01/2020


Thứ Năm, 09/01/2020

Tiệp Khắc. Hiện nay có khoảng 65 ngàn người Việt sinh sống tại Cộng Hòa Séc. MS Ngô Công Liêm và Bà đã từ Hòa Lan sang đây để rao giảng Tin Lành và nhờ ơn Chúa đã thành lập được ba HT và một nhóm KT.  Xin Chúa xức dầu, ban ơn sức, tấm lòng, và khải tượng cho các trưởng lão (TL) để gây dựng và mở rộng nước Chúa: HT Praha, TL Hoàng Ngọc Sơn; HT Brno, TL Phan Văn Bàng; HT Ostrava, Trưởng nhóm Phạm Thiêm; Nhóm KT Kladno, Trưởng nhóm Phạm Văn Phương. Ngoài ra Chúa còn cho lập được một HT trong tù (Bělušice) với 20 nam tín hữu. Xin Chúa phục hưng con dân Chúa để cứu tội nhân. Xin Chúa xức dầu, hướng dẫn, ban ơn sức, và phước mới cho MS Liêm và Bà trong việc huấn luyện nhân sự, rao giảng Tin Lành, lập thêm HT mới, và chăm sóc các tù nhân trong các nhà tù khác nhau.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top