Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 08/01/2020

Cầu Nguyện – Ngày 08/01/2020


Thứ Tư, 08/01/2020

Hungary. Xin Chúa cho HTVN tại đây có thêm người tin Chúa, đức tin lớn mạnh, anh chị em yêu mến Lời Chúa, yêu mến và giúp đỡ nhau trên bước đường theo Chúa. Xin Chúa sai phái đầy tớ Ngài đến chăm sóc và nuôi dưỡng đời sống tâm linh cho con cái Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top