Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 04/01/2020

Cầu Nguyện – Ngày 04/01/2020


Thứ Bảy, 04/01/2020

Xin cầu nguyện cho nhiều đồng bào tiếp nhận Chúa qua các truyền đạo đơn mới xuất bản và Chân Trời Mới hơn những năm trước. Cho các CT chăm sóc qua thư từ có nhiều người tham dự hơn. Xin Chúa thêm ơn lành, sức khỏe trên nhân viên và những người làm việc tình nguyện ở mọi nơi trong từng công tác để những chuẩn bị, những CT trong năm 2020 luôn đúng định kỳ, mọi công việc diễn tiến tốt đẹp.

Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để VPNS hỗ trợ HT tại VN trong việc quảng bá Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày (SVTK) và Bài Học Kinh Thánh Hằng Tuần (TCN).

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top