Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thánh Kinh Mùa Hè: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – Virginia

Thánh Kinh Mùa Hè: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – Virginia

VAUMC_VBS2016_03Một số em tham dự Thánh Kinh Mùa Hè 2106

VAUMC_VBS2016_02Ban Hướng Dẫn

VAUMC_VBS2016_27Học trong nhóm

VAUMC_VBS2016_26Học thủ công

VAUMC_VBS2016_28Học trò chuyện

VAUMC_VBS2016_31Học hát thánh ca

VAUMC_VBS2016_32Học múa

VAUMC_VBS2016_35Ăn trưa

VAUMC_VBS2016_14Tiệc mãn khóa

VAUMC_VBS2016_22Vui chơi

VAUMC_VBS2016_21Vui chơi

VAUMC_VBS2016_09Lễ thờ phượng sáng Chúa Nhật

VAUMC_VBS2016_08Hát trong giờ thờ phượng

VAUMC_VBS2016_13Tiệc mãn khóa

VAUMC_VBS2016_17Tiệc mãn khóa với các phụ huynh và Hội Thánh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top