Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Khóa Học Tìm Hiểu Hội Thánh Giám Lý Tại Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam

Thông Báo: Khóa Học Tìm Hiểu Hội Thánh Giám Lý Tại Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam

 

Thông Báo:

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam sẽ tổ chức một chương trình học giới thiệu Hội  Thánh Tin Lành Giám Lý  (United Methodist Church).   Chương trình học gồm ba lớp:

1. Pastoral Ministry and Policy of the United Methodist Church (Giáo Vụ và Chính Sách của Hội Thánh Giám Lý).
2. Doctrine of the United Methodist Church (Tín Lý của Hội Thánh Giám Lý).
3. History of the United Methodist Church (Lịch Sử của Hội Thánh Giám Lý).

Những môn học này sẽ do Mục sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Báu giảng dạy.

Lớp đầu tiên Pastoral Ministry and Policy of the United Methodist Church (Mục Vụ và Chính Sách của Hội Thánh Giám Lý) sẽ bắt đầu vào thứ Ba ngày 9 tháng 1 năm 2018 và sẽ kéo dài trong 10 tuần lễ. Giờ học sẽ diễn ra từ 7:00-9:00 giờ (Pacific Standard Time) tối thứ Ba hằng tuần.  Học viên ở xa sẽ tham dự lớp qua live stream video.

Mọi chi tiết liên quan đến việc ghi danh, xin liên hệ Dr. Ngô Kim Liên tại (Union University International).

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (2018)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top