Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Hội Thảo Thần Học

Thông Báo: Hội Thảo Thần Học

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam thuộc Union University of California thông báo sẽ tổ chức một khóa hội thảo về thần học từ ngày 28-30/5/2018 tại Union University of California.  Chủ đề của khóa hội thảo lần này là “Đạo Giữa Đời: Phúc Âm Trong Lòng Văn Hóa Việt”.

Khóa hội thảo này được tổ chức với sự phối hợp cộng tác của Princeton Seminary.

Mọi chi tiết xin liên lạc với  Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.  

Thay mặt Ban Tổ Chức

Mục sư Trịnh Văn Khánh, Ph. D.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top