Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam: Tân Viện Trưởng Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam: Tân Viện Trưởng Mục Sư Đoàn Hưng Linh

 

Mục sư Đoàn Hưng Linh 

Theo thông báo của Hội Đồng Quản Trị Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (Union University of California), Mục sư Đoàn Hưng Linh sẽ được bổ nhiệm làm tân Viện Trưởng của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.  Lễ bổ nhiệm sẽ được cử hành vào lúc 10:30 sáng thứ Bảy ngày 29/4/2017 tại 14200 Goldenwest Street, Wesminster, California. 

Mục sư Đoàn Hưng Linh là trưởng nam của ông bà Đoàn Hưng Lân, và là cháu ngoại của Mục sư Nguyễn Văn Xuyến, cựu Chủ nhiệm Địa Hạt Tây Nam Bộ trước 1975.  Mục sư Đoàn Hưng Linh rời Việt Nam đến Úc vào thập niên 1980. Sau đó, ông đến Hoa Kỳ để học thần học.  Mục sư Đoàn Hưng Linh tốt nghiệp Cử nhân (B.A.) thần học tại Pacific Christian College, Cao học (M. Div.) thần học, và Tiến sĩ (Ph.D.) về thần học và văn hóa tại Fuller Theological Seminary.

Trước khi được tín nhiệm vào chức vụ Viện Trưởng, Mục sư Đoàn Hưng Linh là giáo sư thỉnh giảng của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.  Mục sư Đoàn Hưng Linh là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam trong hơn 10 năm và ông đã giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trong 6 năm gần đây. 

Bên cạnh chức vụ Viện Trưởng Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam, Mục sư Đoàn Hưng Linh là  mục sư quản nhiệm của Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ tại Anaheim, California. Hội Thánh Thanh Lễ là Hội Thánh Baptist Việt Nam lớn nhất tại Orange County, California, với 4 lễ thờ phượng trong tiếng Việt và tiếng Anh vào mỗi sáng Chúa Nhật. 

Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Anaheim, California

Ngoài những sinh hoạt trong Hội Thánh, Mục sư Đoàn Hưng Linh cũng tham gia vào sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại miền nam California. Mục sư Đoàn Hưng Linh đã viết bài đăng trên báo Người Việt trong nhiều năm. Mục sư Đoàn Hưng Linh được tổ chức International Justice Mission and Good Will khen tặng về những nỗ lực đóng góp cho mục vụ công lý, và Mục sư Đoàn Hưng Linh cũng được Hội Đồng Tư Pháp của tiểu bang California ghi nhận những đóng góp của ông.

Sau lễ nhậm chức, Mục sư Đoàn Hưng Linh sẽ trở thành Viện Trưởng thứ năm của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.  Những Viện Trưởng tiền nhiệm là Mục sư Spencer Sutherland (1986-1991), Mục sư Lê Hoàng Phu (1991-1996), Mục sư Nguyễn Hữu Cương (1996-2011), Mục sư Dale Sewall (2011-2017).

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam có lịch sử bắt đầu từ Chương Trình Thần Học Mở Rộng do Thần Học Viện Nha Trang thực hiện trước năm 1975 tại Việt Nam.  Năm 1978, Chương Trình Thần Học Mở Rộng tái hoạt động tại Hoa Kỳ.  Trước nhu cầu đào tạo người hầu việc Chúa và việc giáo dục thần học bằng tiếng Việt, năm 1986 Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam được chính thức thành lập.  Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam đã được Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California công nhận và được phép cấp bằng cử nhân (B.A.) và cao học (M.A. và M.Div.). Trường đang thực hiện chương trình tiến sĩ mục vụ (D. Min.). Chương trình học trực tuyến của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam cũng được cơ quan Distance Education Accrediting Commission (DEAC) của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ công nhận.  Trong những năm qua, chương trình đào tạo của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam được dạy trong bốn ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp và Indonesia.

Hiện nay, thế hệ những Mục sư được đào tạo trước năm 1975 đã về hưu; nhiều Hội Thánh đang và sẽ thiếu người quản nhiệm. Xin cầu nguyện cho Mục sư Đoàn Hưng Linh trong chức vụ mới để lãnh đạo Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam trong việc đào tạo người hầu việc Chúa cho thế hệ tương lai.  

Đào tạo một người hầu việc Chúa đầy ơn là một công tác quan trọng đòi hỏi nhiều năm tháng.  Trong những năm qua, Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam kiên trì thực hiện sứ mạng này, mặc dầu không được nhiều tín hữu Tin Lành Việt Nam quan tâm và ủng hộ.  Xin bạn đọc cầu nguyện và  ủng hộ dâng hiến cho Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam trong giai đoạn tới.  Xin cầu nguyện cho có nhiều người thuộc thế hệ kế tiếp được ơn Chúa để đảm nhận vai trò lãnh đạo tại nhiều cơ quan và Hội Thánh trong tương lai.

Thư Viện Tin Lành (2017)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top