Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức: Cập Nhật Về Tình Hình Ly Khai Khỏi United Methodist Church

Tin Tức: Cập Nhật Về Tình Hình Ly Khai Khỏi United Methodist Church

Theo thông báo chính thức của United Methodist News, tính đến ngày 5/6/2023, đã có 4.645 Hội Thánh Giám Lý đã được chấp thuận tách rời khỏi Hội Thánh Giám Liên Hiệp (United Methodist Church) . 

Ngoài ra, có rất nhiều Hội Thánh khác đã bắt đầu thủ tục xin  ly khai. Các Hội Thánh này  hy vọng sẽ được chấp thuận trước thời hạn quy định vào ngày 31/12/2023.

Mời bạn đọc nghe thêm về những tin tức liên hệ trong những tuần vừa qua.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top