Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Bài Nhiều Người Đọc » Rất Nhiều Hội Thánh Giám Lý Gấp Rút Ly Khai Khỏi United Methodist Church

Rất Nhiều Hội Thánh Giám Lý Gấp Rút Ly Khai Khỏi United Methodist Church

Các Hội Thánh Giám Lý Gấp Rút Ly Khai Khỏi United Methodist Church

Theo tin tại Hoa Kỳ, trước thời hạn được giáo luật cho phép ly khai sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2023, rất nhiều Hội Thánh Giám Lý tại Hoa Kỳ và trên thế giới đã quyết định ly khai khỏi Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp (United Methodist Church – UMC) trong những tháng gần đây. Theo báo cáo chính thức được công bố bởi United Methodist News (UM News – cơ quan truyền thông của UMC),  hơn 4350 Hội Thánh tại Hoa Kỳ  đã được chấp thuận rời khỏi UMC. Con số nầy chưa tính đến một số Hội Thánh được nhắc đến trong những video ở dưới đây, và con số đó còn tiếp tục gia tăng sau khi số liệu chính thức sẽ được công bố tại những Hội Đồng Giáo Phận diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 năm nay tại vài chục giáo phận khác trên toàn nước Mỹ. Thêm vào đó, đại đa số Hội Thánh Giám Lý tại châu Phi và một số quốc gia tại châu Âu cũng đã quyết định ly khai.  Các Hội Thánh Giám Lý này không chờ đến quyết định bầu cử từ Đại Hội Đồng của United Methodist Church sẽ tiến hành vào năm 2024.

Trong những năm gần đây, những người lãnh đạo của United Methodist Church tại Hoa Kỳ, do chịu ảnh hưởng của quan điểm thế tục từ bên ngoài nên họ muốn thay đổi giáo luật để đi theo trào lưu của xã hội. Vào năm 2019, yêu cầu ủng hộ đồng tính của họ đã bị thất bại tại phiên họp của Đại Hội Đồng Giám Lý toàn thế giới. Tuy nhiên, nhóm ủng hộ đồng tính trong giới lãnh đạo của UMC vẫn kiên trì, và họ đã soạn thảo những điều khoản liên liên hệ, dự định sẽ được bầu chọn vào năm 2020.  Do dịch bệnh Covid, việc bầu cử về những dự luật này đã bị dời lại và sẽ được bầu chọn vào Đại Hội Đồng trong năm 2024.

Trong khi đó, Điều Khoản 2553 trong giáo luật của United Methodist Church, đã được thông qua, quy  định rằng Hội Thánh địa phương nào muốn tách ra khỏi United Methodist Church vì lý do không đồng quan điểm với United Methodist Church về vấn đề đồng tính – đó là United Methodist Church sẽ phong chức Giám Mục, Mục Sư, và cử hành hôn lễ cho người đồng tính – thì Hội Thánh đó phải hoàn tất mọi thủ tục ly khai trước ngày 31/12/2023. 

Vì vậy, nhiều Hội Thánh Giám Lý địa phương đã quyết định tách rời khỏi United Methodist Church trong những tháng gần đây mà không thể chờ đến quyết định của Đại Hội Đồng vào năm 2024 – bởi vì lúc đó đã quá thời hạn theo quy định. Hơn nữa, việc hoàn tất các thủ tục ly khai đòi hỏi nhiều tháng để thực hiện cho nên các Hội Thánh địa phương không thể chờ đến những tháng gần cuối năm 2023 mới quyết định nên hay không nên ly khai.

Các Hội Thánh Giám Lý ly khai đã quyết định tách ra khỏi United Methodist Church với mục đích giúp các tín hữu tại Hội Thánh đó có thể giữ lại những truyền thống tốt đẹp của Phong Trào Giám Lý (Methodist Movement) thuần túy mà John Wesley đã đề xướng trong thế kỷ 18 – Đó là thẩm quyền tối thượng trên niềm tin của người tin Chúa sẽ dựa vào sự dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh chứ không phải trên quan điểm của con người. Đây cũng chính là lý do mà các tín hữu Giám Lý ly khai đã hỏi những người lãnh đạo UMC cùng một câu hỏi mà Sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi các lãnh đạo Do Thái giáo: “Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?” (Công Vụ 4:19).  Các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó không thể trả lời. Trong một dịp khác, các Sứ Đồ đã nói rõ: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công Vụ 5:29). 

Có một lý do khác ảnh hưởng đến việc ly khai gấp rút trong những tháng gần đây, đó là nếu Hội Thánh nào quyết định rời khỏi United Methodist Church trước ngày 31/12/2023, Hội Thánh tại địa phương đó có quyền được giữ lại một phần cơ sở của Hội Thánh nếu họ muốn.  Nếu không, tất cả bất động sản của Hội Thánh sẽ thuộc về United Methodist Church nếu các tín hữu tại Hội Thánh địa phương chần chờ chọn ly khai sau ngày 31/12/2023, bởi vì những quy định trong Điều Khoản 2553  không còn được áp dụng nữa.

Trong những năm qua, những người theo khuynh hướng phóng khoáng đã tìm mọi cách để hợp thức hóa việc chấp nhận quan hệ đồng tính trong các hệ phái Tin Lành.   Vấn đề này đã gây tranh cãi và chia rẽ  trong các hệ phái Anglican/Episcopal, LutheranPresbyterian trong thập niên vừa qua, và bây giờ đến lượt Hội Thánh Methodist.   

Đối với một số người, đây chỉ là một vấn đề văn hóa và xã hội mà Hội Thánh trong xã hội hiện đại phải đối diện và giải quyết.  Tuy nhiên, trên  thực tế đây là một vấn đề có tầm quan trọng sâu xa hơn rất nhiều: Các  thế lực chống đối đạo Chúa đang tìm đủ mọi cách để làm suy yếu Hội Thánh của Chúa một cách có hệ thống. Trong một phương diện, những thế lực này đã và đang tấn công từ bên ngoài vào Hội Thánh với những phương cách khác nhau. Về một phương diện khác, các thế lực này tìm cách làm suy yếu Hội Thánh từ bên trong của Hội Thánh. Bản thân những thế lực đó biết rằng chính họ sẽ không thể nào làm hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời; tuy nhiên, nếu họ xúi giục được những người trong các Hội Thánh phạm tội, thì chính Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt Hội Thánh của Ngài, và họ không cần phải làm gì thêm, thì Hội Thánh của Chúa cũng suy yếu.

Kinh Thánh cho biết Ba-la-am đã áp dụng phương cách này để làm hại dân Do Thái.  Khi Ba-la-am không thể giúp Ba-lác làm suy yếu cộng đồng Do Thái bằng những lời nguyền rủa (Dân Số Ký 22-24), ông đã cố vấn cho Ba-lác cám dỗ tuyển dân của Chúa phạm tội qua việc thờ hình tượng và làm những việc dâm loạn (Khải Huyền 2:14).  Vì tội của dân Do Thái, Đức Chúa Trời đã trừng phạt một số người Do Thái khi họ vướng vào những tội lỗi mà Ba-la-am đã gài bẫy (Dân Số Ký 25:1-9).  Trong Tân Ước, Sứ đồ Phi-e-rơ và tác giả thư Giu-đe nói rằng có một số người trong một số Hội Thánh đã đi theo con đường của Ba-la-am: “Mắt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không dứt, quyến rũ những người nhẹ dạ, lòng quen sự ham muốn – thật là những đứa con đáng nguyền rủa! Họ rời bỏ con đường ngay thẳng, đi lạc lối, theo con đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là người ham mê tiền công cho việc bất chính” (II Phi-e-rơ 2:14-15).

Tác giả thư Giu-đe nói rằng: Động lực của những người nầy đã hành động như vậy là vì lòng tham (Giu-đe 1:11). Kinh Thánh cho biết khi những người lãnh đạo tôn giáo ham mê quyền hành, tiền bạc, hay sắc dục để làm chuyện sai lầm, thì hành động của họ sẽ đem đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không phải chỉ cho họ nhưng cho cộng đồng những người tin Chúa. Khi thầy tế lễ A-rôn chìu theo đám đông, làm tượng bò bằng vàng cho dân chúng thờ phượng và “vui chơi”, thì danh Chúa bị tổn thương, hàng ngàn người bị chết, và hai bản điều răn do chính Đức Chúa Trời viết bị phá hủy (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-35).  Khi hai thầy tế lễ Hóp-ni và Phi-nê-a làm những việc đồi bại trong Đền Tạm, thì sau đó chính họ bị chết và Hòm Giao Ước bị rơi vào tay những người không kính sợ Đức Chúa Trời (I Sa-mu-ên 2:27-36; 4:1-22). Khi những thầy tế lễ thời Đức Chúa Jesus, do ham mê tiền bạc đã dùng cơ sở Đền Thờ sai mục đích, họ đã bị Chúa quở trách; và sau đó, vì tội lỗi của họ, Đền Thờ tại Jerusalem đã bị hủy phá cho đến ngày hôm nay (Ma-thi-ơ 21:12-13; 24:1-2).     

Sứ đồ Phao-lô đã lưu ý với các tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô rằng sẽ có một số người mang danh là người tin Chúa nhưng họ đang có một cuộc sống buông thả.  “Họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, làm tất cả những chuyện ô uế trong sự tham muốn” (Ê-phê-sô 4:19).  Trước những nguy hại như vậy, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu trong các Hội Thánh hãy trưởng thành trong Chúa, để họ “không còn là những trẻ con, bị dồi dập và lôi cuốn theo những làn sóng đưa đẩy và luồng gió của học thuyết, do sự xảo quyệt của loài người, trong những mánh khóe lừa dối của họ.” (Ê-phê-sô 4:14). Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh với người tin Chúa mọi thời đại rằng: “Chúng ta không phải chiến đấu chống lại thịt và máu, nhưng chống lại những kẻ thống trị, chống lại những thế lực, chống lại những quyền lực của sự đen tối nầy, và chống lại các tà linh trong những nơi ở trên trời.” (Ê-phê-sô 6:12). Để thực hiện điều đó, Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.” (Ê-phê-sô 6:12).

Một trong những lý luận để thuyết phục các tín hữu trong những Hội Thánh Giám Lý không nên ly khai đó là hãy sống yêu thương, hãy ở lại, và hãy chấp nhận những người đồng tính làm lãnh đạo của mình.  Những người lãnh đạo United Methodist Church cho biết trong tương lai United Methodist Church sẽ giống như một căn lều rất lớn, trong đó có chỗ cho những người đồng tính nam, cho những người đồng tính nữ, cho những người có khuynh hướng tình dục bất thường, và cũng có chỗ cho những người có quan điểm gia đình truyền thống – Tất cả sẽ sống chung với nhau trong cùng một căn lều như vậy. Tuy nhiên, quan điểm này không thuyết phục được nhiều người.  Thứ nhất, Kinh Thánh cho biết “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành” (Rô-ma 12:9). Kinh Thánh nhắc nhở người tin Chúa rằng tình yêu thương chân thật sẽ thể hiện qua việc ghê tởm và xa lánh những chuyện đồi bại xấu xa. Thứ hai, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương hơn hết, nhưng chính Ngài cũng là Đấng đã hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ – là nơi mà những người đồng tính đòi cưỡng hiếp cả những  thiên sứ (Sáng Thế Ký 19:1-29). 

Kinh Thánh cho biết, trước khi nhắc đến âm mưu của Ba-la-am làm băng hoại cộng đồng của người tin Chúa, Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc đến việc Đức Chúa Trời hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ về lối sống dâm dục thác loạn của họ để cảnh cáo cho những người muốn sống vô đạo đức: “Ngài đã đoán phạt và tiêu diệt các thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ trở thành những đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức” (II Phi-e-rơ 2:6). Thêm vào đó Sứ đồ Phi-e-rơ đã lưu ý các tín hữu về cơ hội cuối cùng mà Đức Chúa Trời đã tạo ra để cứu Lót và gia đình của ông khỏi nơi phạm tội đó: “Ngài đã giải cứu Lót, một người công chính, là người đã đau buồn về lối sống say đắm nhục dục của những kẻ vô luân” (II Phi-e-rơ 2:6-7). Kinh Thánh cho biết: Có một số người đã được Chúa ban cho cơ hội được thoát ra khỏi nơi tội lỗi đó, nhưng họ giống như vợ của Lót – không muốn ra đi. Mặc dù bà Lót đã được các thiên sứ nắm tay kéo ra khỏi thành phố Sô-đôm vào những giờ phút cuối cùng, dầu vậy bà  vẫn luyến tiếc quá khứ, đã nhìn lại phía sau,  kết cuộc là vợ của Lót đã bị hủy diệt chung với hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Chính Đức Chúa Jesus, khi Ngài giảng về thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Jesus đã nhắc nhở những người nghe Ngài rằng: “Hãy nhớ lại vợ của Lót (Lu-ca 17:32).    

Mỗi Hội Thánh, mỗi cá nhân đều có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều phải trả lời với Chúa một câu hỏi mà Sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi: Trong vấn đề này, có nên vâng lời Đức Chúa Trời hay là vâng lời loài người? Xin Hội Thánh khắp nơi cầu nguyện cho các Hội Thánh Giám Lý địa phương để mỗi mục sư và tín hữu được Chúa hướng dẫn trong quyết định của từng Hội Thánh đó là nên ở lại, hay cần phải ly khai khỏi United Methodist Church.

Theo quy định của United Methodist Church, bước đầu tiên để một Hội Thánh địa phương có thể ly khai đó là có ít nhất 2/3 số tín hữu chính thức yêu cầu được tách ra United Methodist Church.  Ý định chính thức này sẽ được quyết định tại một Hội Đồng đặc biệt tại Hội Thánh địa phương do chính vị Giáo Hạt Trưởng điều khiển.  Trong những Hội Thánh đã ly khai, có Hội Thánh đã đồng thuận rời khỏi United Methodist Church với tỷ lệ 98%.  Trong khi đó có Hội Thánh chỉ có thể rời khỏi United Methodist Church chỉ nhờ hơn một phiếu.

Tưởng cũng nên nói thêm, trong quá khứ mặc dầu hệ phái lớn nhất trong các giáo phái Lutheran và Presbyterian quyết định ủng hộ đồng tính, rất nhiều hệ phái khác trong những giáo phái này vẫn quyết định theo quan điểm mà Chúa dạy trong Kinh Thánh.  Trong những năm về sau, một số tín hữu ban đầu đã ủng hộ nhóm đồng tính, về sau họ đã  nhận ra thực chất, và họ đã quay lại với những hệ phái theo quan điểm của Kinh Thánh. Điều mà những tín hữu này sau đó đã ân hận, đó là sự thiếu hiểu biết từ ban đầu khiến họ đã chọn quyết định ở lại mà sau này họ phải hối tiếc.

Tưởng cũng nên nói thêm, trong khi các nhà lãnh đạo UMC theo trào lưu bên ngoài muốn thay đổi giáo luật để ủng hộ những người đồng tính làm lãnh đạo Hội Thánh, thì Kinh Thánh dạy về vấn đề đồng tính như sau. Kinh Thánh Cựu Ước nhấn mạnh rằng: “Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm.” (Lê-vi Ký 18:22). Trong Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô giải thích căn nguyên của dục vọng đồi bại này như sau: “Họ đã đánh đổi chân lý của Ðức Chúa Trời để lấy sự giả dối, rồi tôn sùng và phục vụ loài thọ tạo thay vì Ðấng Tạo Hóa, là Ðấng được chúc tôn đời đời. A-men. Vì vậy, Ðức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những dục vọng đồi bại của họ. Thật vậy, phụ nữ của họ đã đổi cách tự nhiên theo cách phản tự nhiên. Tương tự như vậy, đàn ông cũng đã bỏ cách tự nhiên với phụ nữ, mà un đốt sự thèm khát với nhau: Đàn ông làm chuyện đồi bại với đàn ông, do đó họ phải nhận lãnh hình phạt tương xứng với hành động sai lầm của họ.” (Rô-ma 1:25-27). “Anh em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời hay sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, những kẻ thờ thần tượng, những điếm nam, những kẻ đồng tính luyến ái …” (I Cô-rinh-tô 6:9). Trong khi có một số người bên ngoài Hội Thánh sống buông thả theo dục vọng đồi bại của họ, Sứ đồ Phao-lô lưu ý người tin Chúa rằng nếu chúng ta bắt chước sống như vậy, tức là chúng ta xem thường Đức Chúa Trời: Bởi vì anh em biết rõ những hướng dẫn mà chúng tôi đã truyền cho anh em là đến từ Đức Chúa Jesus. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời về sự thánh hóa của anh em: Hãy giữ anh em khỏi sự gian dâm, mỗi người hãy biết gìn giữ thân thể mình cho thánh khiết và tôn quý, đừng sa vào khát vọng tình dục như những người ngoại không biết Đức Chúa Trời; đừng vượt quá giới hạn và lợi dụng anh chị em của mình trong vấn đề này; bởi vì Chúa, là Đấng báo trả quan tâm đến tất cả những điều này như chúng tôi đã nói trước cho anh em, và đã nghiêm túc khuyến cáo. Bởi vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự thánh khiết. Cho nên, ai xem thường, không phải xem thường loài người, nhưng xem thường chính Đức Chúa Trời, là Đấng ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:2–8).

Mời bạn đọc theo dõi một số tin tức liên hệ đã xảy ra tại một số tiểu bang tại Hoa Kỳ do một số cơ quan truyền thông và những đài truyền hình đã đưa tin để hiểu thêm về vấn đề các Hội Thánh Giám Lý địa phương đã ly khai khỏi United Methodist Church trong thời gian gần đây như thế nào. 

Thông tin về việc các Hội Thánh Giám Lý ly khai:

Tin Tức:

Video:

Hơn 500 Hội Thánh Giám Lý tại Texas, và một số quốc gia tại Âu châu, đã rời khỏi United Methodist Church

264 Hội Thánh Giám Lý tại Tennesse đã rời khỏi United Methodist Church

249 Hội Thánh Giám Lý tại North Carolina đã rời khỏi United Methodist Church

198 Hội Thánh Giám Lý tại North Alabama đã rời khỏi United Methodist Church

67 Hội Thánh Giám Lý tại Arkansas được phép rời khỏi United Methodist Church

55 Hội Thánh Giám Lý tại Oklahoma đã rời khỏi United Methodist Church

Lý do các Hội Thánh Giám Lý rời khỏi UMC

Năm phương cách các Giám Mục và Giáo Hạt Trưởng tìm cách làm chậm trễ các Hội Thánh Giám Lý muốn ly khai.

Giải thích cho các tín hữu tại Hội Thánh địa phương vài lý do vì sao Hội Thánh nên tách khỏi UMC

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top