Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: Quan Điểm Thần Học của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý

Tìm Hiểu: Quan Điểm Thần Học của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý

UMC_Logo
Niềm Tin của Người Tin Lành Giám Lý

Những người Tin Lành Giám Lý tuyên xưng đức tin cố hữu của Cơ-đốc Giáo rằng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất chúng ta phải tôn thờ.  Vì yêu thương nhân loại Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài nhập thế và nhập thể qua thân vị của Đức Chúa Jesus Christ để mang ơn cứu rỗi đến chúng ta.  Ơn cứu rỗi nầy là ân sủng của Đức Chúa Trời đã trở thành hiện thực cho chúng ta nhờ quyền phép Đức Thánh Linh và đức tin của mình.

Người Tin Lành Giám Lý

 • Tin rằng Đức Chúa Trời có Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời
 • Tin rằng Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai và cũng là Con Một của Đức Chúa Trời
 • Tin rằng Đức Chúa Jesus có thần tánh hoàn toàn và có nhân tánh hoàn toàn
 • Tin rằng Đức Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết, đã thăng thiên, và sẽ tái lâm
 • Tin rằng nhờ Đấng Christ và trong Ngài chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi
 • Tin rằng mỗi người được cứu nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời và đức tin của mình
 • Nhìn nhận rằng vương quốc Đức Chúa Trời là hiện nay và tương lai
 • Chấp nhận thẩm quyền của Kinh Thánh trên mọi vấn đề liên quan đến đức tin
 • Tin rằng loài người được Chúa ban cho quyền tự do, và con người vốn bất toàn
 • Tin rằng sau khi tin Chúa chúng ta vẫn có thể phạm tội, do đó phải ăn năn luôn
 • Tin rằng chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh và Lời Kinh Thánh để có thể đạt đến mức nên thánh hoàn toàn
 • Tin rằng bằng chứng của đức tin là nếp sống đạo đức, phục vụ, dâng hiến, và truyền giáo
 • Tin rằng hội thánh phổ thông gồm mọi người tin thờ Chúa bất kể giáo hội hoặc giáo phái
 • Hiểu rằng giáo phái mình chỉ là một phần trong hội thánh phổ thông của Đấng Christ
 • Nhìn nhận rằng giáo phái mình và hội thánh mình bất toàn, cần được cải tiến luôn luôn
 • Công nhận có hai thánh lễ bày tỏ ân sủng của Đức Chúa Trời: lễ báp-têm và lễ tiệc thánh
 • Chấp nhận phép báp-têm cho trẻ thơ vì tin vào ân sủng tiền hộ (prevenient grace)
 • Chấp nhận tất cả con cái Chúa, người lớn hay trẻ thơ, bất luận giáo phái nào, và không cần phải chịu phép báp-têm trước, đều có thể dự tiệc thánh
 • Chấp nhận rằng nghi thức thờ phượng Chúa mỗi nơi mỗi khác
 • Chấp nhận phụ nữ cũng được ơn kêu gọi làm người lãnh đạo thuộc linh (nữ mục sư, nữ giám mục)
 • Tin rằng mọi người đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời, do đó kỳ thị là có tội
 • Tin rằng mọi người có quyền làm chủ tài sản, và nên giúp đỡ người nghèo
 • Tin rằng chúng ta có bổn phận duy trì hòa bình, tự do, công lý, và sự thật
 • Tin rằng rượu và thuốc lá là những thứ có hại cho sức khỏe nhưng không cấm dùng
 • Tin rằng chúng ta phải quý trọng mọi vật Chúa dựng nên và có trách nhiệm bảo tồn chúng, đặc biệt là môi trường và các tài nguyên thiên nhiên
 • Hiểu rằng các lẽ đạo của giáo phái mình coi trọng ân sủng và được hiểu dưới ánh sáng của Kinh Thánh, truyền thống, kinh nghiệm, và lý trí
 • Chấp nhận rằng những gì chính yếu thì một ý với nhau, còn những gì thứ yếu thì tự do
 • Đồng ý rằng sứ mạng của người Tin lành Giám Lý là làm cho mọi người trở thành môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ để biến đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Mục sư Đặng Ngọc Báu soạn
(Dựa theo Sách Giáo Luật 2012, từ trang 45-89)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top