Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Vui Mừng Trong Chúa

Vui Mừng Trong Chúa

Tựa đề: Vui Mừng Trong Chúa
Kinh Thánh: Phi-líp 4:4 và Công Vụ 4:12
Nhạc và lời: Trương Vân Sơn
Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Pomona, CA

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top