Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Không Ai Như Ngài

Không Ai Như Ngài

Nguyên tác: Không Ai Như Ngài
Sáng tác: Trương Vân Sơn
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Pomona

Trình bày: Như Trang

Không Ai Như Ngài

Nhìn lên Thiên Đàng,
Nhìn lên Đức Chúa Trời.
Cùng dâng lên Cha một bài ca mới.
Cùng hát tôn vinh,
Hát hết tấm lòng,
Hát hết linh hồn,
Hát hết sức mình ngợi khen Cha.

Tình yêu Thiên Đàng,
Tình yêu Đức Chúa Trời,
Tình yêu Jesus cùng Thần Linh Chúa.
Ngài cứu chúng con khỏi chốn tối tăm,
Đến bến an bình sáng láng lạ lùng,
Được làm con Ngài.

Không ai như Ngài Chúa ôi!
Không ai như Ngài Chúa ôi!
Từ Trời cao vinh hiển Chúa xuống làm Người,
Để chịu treo trên cây gỗ chết thế nhân loại.

Không ai như Ngài Chúa ôi!
Không ai như Ngài Chúa ôi!

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top