Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nếu Dân Ta Khẩn Cầu – Lời Trung Hoa

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu – Lời Trung Hoa

Nguyên tác: Nếu Dân Ta Khẩn Cầu
Kinh Thánh: II Sử Ký 7:14
Nhạc và Lời:  Đặng Thu Vân
Tựa đề Trung Hoa: 若我的子民禱告

Dịch sang lời Trung Hoa: Thanh-Son Joel Uong (汪清平)
Trình bày: Thanh-Son Joel Uong (汪清平)

若我的子民禱告

1. 我此刻敬侯在主榮美座前, 心呼求父神憐憫。
祢透視我心念,我罪孽,污穢,羞恥, 以羔羊寶血潔淨我的心。
我到祢跟前,全靠主恩典與慈愛。
心禱告,我倚靠祢承諾。

Chorus:
若我的子民謙卑, 下跪悔改求告我, 離罪惡,尋找我聖臉。
我在天上會垂顧, 聆聽他們的呼求, 我必定全寬恕,醫治好大地。

2. 俯伏祢跟前,求主憐憫世人, 救一切喪失靈魂。
我今仰望上主,心破碎向祢傾訢, 求主赦免我們一切罪孽。
求恩主聆聽,願主聖靈降恩大地。
心渴望,齊緊抓祢承諾。 

3. 心渴慕盼望主諾言得成全, 祢救恩傳遍天下。
求主伸出恩手,沙漠中建立大道, 乾旱之地湧流著活水泉。
願聖靈恩膏,改造更新這片荒地。 緊靠主,永堅信祢承諾。

Coda
求父神聆聽,我們的禱告。
求父神赦免眾罪孽。
張開祢恩手,止息瘟疫的蔓延。
賜平安喜樂滿人間。
賜平安喜樂滿人間。
求父神聆聽—祢子民。

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu

1. Quỳ bên Cha, khẩn xin Chúa ôi xót thương dân Việt, còn bao nhiêu linh hồn hư mất.
Cùng hướng lên trên trời cao, lòng tan vỡ đổ ra trước Ngài.
Lạy Chúa cúi xin Ngài thứ tha dân tộc con.
Xin lắng nghe con cầu.
Nguyện Thần Linh Chúa thăm viếng dân Việt.
Giờ bên Cha! Cùng nhau nắm nơi Lời Hứa:

(Chorus)
Nếu dân Ta cùng nhau hạ mình,
Cùng quỳ xuống ăn năn khẩn cầu,
Lìa gian ác, và tìm kiếm mặt Ta.
Chính Ta trên trời cao trông thấy,
Tai Ta lắng nghe lời khẩn cầu,
Vui tha thứ mọi tội lỗi và sẽ chữa cho lành.

2. Giờ đây con kính cung trước nhan thánh uy nghiêm Ngài,
Lạy Cha yêu trên trời thương xót.
Ngài thấu rõ trong lòng con, bao gian ác ô nhơ lỗi lầm,
Nguyện Chúa tẩy thanh bằng huyết Chiên Con đồi xưa.
Con đến bên chân Ngài, nhờ lòng thương xót của Đấng nhân từ.
Lòng thành tâm, con kêu khẩn qua Lời Hứa:

(Chorus)
Nếu dân Ta cùng nhau hạ mình,
Cùng quỳ xuống ăn năn khẩn cầu,
Lìa gian ác, và tìm kiếm mặt Ta.
Chính Ta trên trời cao trông thấy,
Tai Ta lắng nghe lời khẩn cầu,
Vui tha thứ mọi tội lỗi và sẽ chữa cho lành.

3. Lòng khao khát, ước ao hứa ngôn Chúa trên dân Ngài, thành toàn trên đất Việt yêu dấu.
Cầu Chúa giang tay Ngài ra, làm đường cái trong đồng vắng hạn,
Ngài khởi tuôn những dòng nước trong sa mạc khô.
Xin Thánh Linh năng quyền, tạo dựng điều mới trong chỗ hoang tàn.
Giờ bên Cha, lòng tin chắc nơi Lời Hứa:

(Chorus)
Nếu dân Ta cùng nhau hạ mình,
Cùng quỳ xuống ăn năn khẩn cầu,
Lìa gian ác, và tìm kiếm mặt Ta.
Chính Ta trên trời cao trông thấy,
Tai Ta lắng nghe lời khẩn cầu,
Vui tha thứ mọi tội lỗi và sẽ chữa cho lành.

(Coda)
Cha ơi xin lắng nghe!
Bao nhiêu lời khẩn cầu.
Xin Cha yêu đoái thương dân tộc con.

Cha ơi xin lắng nghe! 
Lời nguyện cầu thiết tha trong lòng.
Xin Cha yêu đoái thương dân tộc con.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top