Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Tử Là Về

Tường Lưu: Tử Là Về

TrangBien

Tử Là Về

Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? (I Cô-rinh-tô 15:55)

Chúa tạo dựng loài người từ… sáng thế
Ðến ngày nay, thời gian đã… mịt mùng
Ðời nầy qua, đời khác đến… vô cùng
Chung một luật: Có sinh là có tử.

Mọi thời đại, mọi người đều… ham sống
Người giàu sang cũng như kẻ nghèo nàn
Người khôn ngoan cũng như kẻ ngu đần:
Con chó sống hơn là sư tử chết. (Truyền Ðạo 9:4)

Nói đến chết, hầu như ai cũng sợ
Riêng Phao-lô đã thách thức một câu:
Hỡi tử thần, cái nọc mầy ở đâu?
Ta… bắt chước Phao-lô, không sợ chết.

Tôi, tuổi đã đi vào giai đoạn chót
Thật lòng tôi, tôi thấy sống đủ rồi
Nếu sống thêm… thì cũng vậy vậy thôi
Vì còn sống, tức là chưa yên nghỉ.

Ta phải hiểu: Có sinh là có tử
Tử là về nơi yên nghỉ tuyệt vời
Thế cho nên… ngày từ giã cõi đời
Là ngày đẹp, là ngày vui hơn hết!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17
(2012)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top