Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tự Mãn

Tự Mãn

Song khi sứ giả mà vua Ba-by-lôn sai đến người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Ðức Chúa Trời tạm lìa bỏ người để thử người, để cho biết mọi điều ở trong lòng người (IISử-ký 32:31)

Vua Ê-xê-chia đã gia tăng lòng tự kỷ và tự hào về ân điển của Đức Chúa Trời dành cho mình; điều đó khiến cho sự công nghĩa riêng len lỏi vào; và vì sự tự tín xác thịt của vua, ân huệ của Ðức Chúa Trời, để có thể hoạt động mạnh mẽ hơn, phải tạm rút lui. Ðiều này khá đủ để chúng ta hiểu những điều đã xảy ra trong lúc gặp các sứ giả Ba-by-lôn; vì một khi ân huệ của Ðức Chúa Trời lìa khỏi một tín hữu tốt nhất thì cũng đủ để người ấy phạm tội trong lòng khiến người ấy trở thành kẻ phạm tội tệ hại hơn hết.

Nếu bị Chúa bỏ mặc, thì dầu bạn là tín hữu sốt sắng nhất vì Ðấng Christ, bạn cũng sẽ nguội lạnh dần dần giống thái độ hâm hẩm bệnh hoạn của người Lao-đi-xê: bạn vốn có đức tin mạnh mẽ, sẽ bị trắng vì những vết phung của tà giáo; bạn đang bước đi thật tuyệt vời, liêm chính trước mặt Ðức Chúa Trời, sẽ bị xiêu tó, lảo đảo như kẻ say những đam mê gian ác. Chúng ta giống như mặt trăng, chỉ mượn ánh sáng của mặt trời; chúng ta chỉ chiếu sáng khi ân điển của Ðức Chúa Trời chiếu sáng trên chúng ta, nhưng khi Mặt Trời Công nghĩa tự ý rút lui thì chúng ta chỉ là bóng tối.

Vì thế, chúng ta hãy nài xin Ðức Chúa Trời đừng bao giờ lìa khỏi chúng ta. “Lạy Chúa! Xin đừng cất Thánh Linh Ngài khỏi chúng con!” Xin đừng rút ân huệ Ngài vẫn ngự trong chúng con! Ngài há chẳng từng phán rằng: Chính Ta, Đức Giê-hô-va là Đấng canh giữ nó; vẫn thường xuyên tưới nước cho nó; Ta canh giữ nó ngày đêm để không ai phá hoại.

Lạy Chúa! Xin che chở chúng con mọi nơi. Xin gìn giữ chúng con lúc trong thung lũng, đừng để chúng con lằm bằm chống lại bàn tay khiêm hạ của Ngài; xin gìn giữ chúng con lúc ở trên núi, để chúng con không bị chóng mặt vì đã được nâng lên quá cao; xin giữ gìn chúng con trong tuổi thanh xuân, lúc các đam mê của chúng con còn quá mạnh; xin giữ gìn chúng con lúc tuổi già vì tự phụ về sự khôn ngoan của mình, chúng con có thể tỏ ra ngông cuồng hơn cả thiếu niên lơ đểnh; xin giữ gìn chúng con lúc hấp hối, e rằng trong giờ phút cuối cùng đó, chúng con chối Ngài chăng! Xin giữ gìn chúng con lúc sống, lúc chết, khi làm việc khổ nhọc, lúc gặp đau đớn, lúc chiến đấu cũng như lúc nghỉ ngơi; xin giữ chúng con khắp nơi, vì lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, bất cứ nơi nào, chúng con đều cần đến Ngài

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top