Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Trần Trọng Luật: Sống Trung Tín

Mục sư Trần Trọng Luật: Sống Trung Tín

Tựa đề: Sống Trung Tín
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:1-5
Mục sư Trần Trọng Luật – Anaheim, California
Chúa Nhật – 14/8/2016

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top