Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Truyện Tích Chúa Giáng Sinh: Các Nhà Thông Thái Tìm Chúa

Truyện Tích Chúa Giáng Sinh: Các Nhà Thông Thái Tìm Chúa

Các Nhà Thông Thái Tìm Chúa

Ðức Chúa Jesus giáng sinh tại Bethlehem, xứ Judea vào thời vua Herod trị vì. Lúc đó, có một số nhà thông thái từ phương đông đến Jerusalem hỏi: “Vua dân Do Thái mới sinh tại đâu? Bởi vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên phương đông nên đến để chiêm bái Ngài.”

Nghe tin ấy vua Herod bối rối, còn cả thành Jerusalem thì xôn xao. Vua triệu tập tất cả các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật trong dân lại, và hỏi họ: “Ðấng Christ sẽ sinh ra tại đâu?”

Họ tâu: “Tại Bethlehem, xứ Judea, bởi vì có lời tiên tri viết thế nầy:  ‘Còn ngươi, hỡi Bethlehem, xứ Judah! Ngươi không phải là thành nhỏ nhất trong các thành của Judah đâu, bởi vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ – một người sẽ chăn dắt dân Israel của Ta.’”

Sau đó, vua Herod bí mật mời các nhà thông thái đến để hỏi kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện;  rồi vua bảo họ đến Bethlehem và dặn rằng: “Các ngươi hãy đi, cố tìm con trẻ đó. Khi tìm được, hãy báo cho ta biết để ta cũng đến chiêm bái Ngài.”

Sau khi nghe vua phán, họ ra đi. Kìa! Ngôi sao họ đã thấy bên phương đông đi trước họ cho đến chỗ có Hài Nhi thì dừng lại.  Khi thấy ngôi sao, họ quá đỗi vui mừng. Lúc bước vào nhà, họ thấy Hài Nhi với Mary mẹ Ngài, họ sấp mình xuống và thờ lạy Ngài. Ðoạn họ mở các bửu tráp ra, lấy các lễ vật gồm vàng, nhũ hương, và mộc dược, dâng lên cho Ngài.

Sau đó, họ được Ðức Chúa Trời báo mộng, bảo họ đừng trở lại gặp Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ của mình.

Chúa Tỵ Nạn Qua Ai Cập

Sau khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao và dặn rằng: “Hãy đứng dậy, đem Hài Nhi và mẹ của Ngài lánh qua Ai Cập; và cứ ở đó cho đến khi ta bảo ngươi, bởi vì Herod đang tìm giết Hài Nhi.”

Joseph liền thức dậy, giữa ban đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập.

Họ đã ở đó cho đến khi Herod băng hà.  Điều này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai-cập.”

Herod Giết Các Trẻ Thơ

Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Herod tức giận. Ông ra lịnh cho thuộc hạ giết tất cả các trẻ thơ trong thành Bethlehem và các vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, theo ngày tháng các nhà thông thái đã cho ông biết.

Hành động dã man của Herod làm ứng nghiệm lời Tiên tri Jeremiah:  “Người ta nghe tiếng ai oán ở Ramah, tiếng than khóc và rên rỉ rất thê lương, tiếng Rachel than khóc các con của nàng. Nàng từ chối không để ai an ủi, bởi vì chúng không còn nữa.”


Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 2:1-18

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chuyển tiếp

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top