Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Bài Nhiều Người Đọc » Truyện Tích Chúa Giáng Sinh: Đức Chúa Jesus Giáng Sinh

Truyện Tích Chúa Giáng Sinh: Đức Chúa Jesus Giáng Sinh

Nativity

Ðức Chúa Jesus Giáng Sinh

Lúc ấy, Ceasar Augustus, hoàng đế La Mã, ra chiếu chỉ truyền lệnh kiểm tra dân số trong toàn đế quốc.  Ðây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện khi Quirinius làm thống đốc xứ Syria.  Mọi người phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch.

Bởi vì Joseph thuộc hoàng tộc David, nhưng đang sống tại làng Nazareth xứ Galilee; do đó, phải trở Bethlehem xứ Judea để khai hộ tịch cho chàng và Mary, là người đã đính hôn với chàng, đang mang thai.

Khi hai người đang ở đó thì ngày Mary sinh nở đã đến.  Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ – bởi vì lữ quán không đủ chỗ ở.

Thiên Thần Báo Tin Cho Mục Ðồng

Đêm hôm đó trong miền này, có một số người chăn đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.  Một thiên sứ của Chúa thình lình xuất hiện; hào quang của Chúa chói lòa chung quanh làm họ kinh hãi.

Thiên sứ phán: “Ðừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là niềm vui lớn cho mọi dân tộc:  Hôm nay tại thành David, một Ðấng Giải Cứu đã sinh ra cho các ngươi; Ngài là Ðấng Christ, là Chúa. Ðây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một Hài Nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ.”

Thình lình có muôn vàn thiên binh hiện ra. Họ cùng vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời:

“Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời chí cao.
Bình an giữa những người được ơn trên trần thế.”

Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, những người chăn chiên nói với nhau: “Chúng ta hãy đến Bethlehem để xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta biết.”  Họ vội vàng lên đường; họ tìm được Mary, Joseph, và gặp Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ.

Khi thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được thông báo về Hài Nhi.  Ai nghe những người chăn chiên thuật lại như thế, cũng đều kinh ngạc; còn Mary thì ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng.

Những người chăn chiên trở về, tôn vinh và ca ngợi Ðức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy, đúng y như họ đã được báo tin.


Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 2:1-20

Truyện Tích Chúa Giáng Sinh: Hài Nhi Jesus Đến Đền Thờ

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chuyển tiếp

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top