Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Sử Ký

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Sử Ký

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Sử Ký

Chương 1-9
Chương 10
Chương 11-13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18-20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-27
Chương 28-29

Đọc Thêm:
– Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh
– Đọc một số bản dịch sách I Sử Ký
– Nghe đọc sách I Sử Ký

Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org)
Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top