Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ê-xơ-ra

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ê-xơ-ra

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ê-xơ-ra

Phần Giới Thiệu – Chương 1
Chương 1-2
Chương 3-4
Chương 5-6
Chương 7-8
Chương 9
Chương 10

Đọc Thêm:
– Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh
– Đọc một số bản dịch sách Ê-xơ-ra
– Nghe đọc sách Ê-xơ-ra

Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org)
Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top