Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Nguyên tác: Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài
Nhạc và lời: Thành Tâm

1.  Chúa đã đến cho con người,
Ðược xem thấy Chúa Cha trên trời.
Chúa đã đến thăm con người,
Người trần biết ai một Cha.
Chúa mở mắt cho con người,
Người tâm chánh thấy đâu “Con Ðường”.
Chúa cất tiếng kêu con người,
Này người ơi kíp mau quay về!

Ðiệp Khúc:
Xin dạy con biết yêu Ngài,
Vì Ngài luôn yêu mến con nhiều.
Xin dạy con biết yêu Ngài,
Vì Ngài luôn ban ơn tha thứ.
Xin dạy con biết yêu Ngài,
Dù con đây đam mê tội lỗi.
Xin cho con yêu mến Ngài,
Dù bao phen con đã không yêu Ngài.

2.  Chúa đã sống như con người,
Ngài ca hát với ai vui cười.
Chúa đã sống như con người,
Ngài than khóc với ai buồn đau.
Chúa gánh vác như bao người,
Ngài lao tác kiếm cơm qua ngày.
Chúa mãi mãi yêu con người,
Dù ra sao vẫn yêu con người.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top