Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Hợp Tác Cải Tiến Chất Lượng Dịch Thần Học Anh Việt

Hợp Tác Cải Tiến Chất Lượng Dịch Thần Học Anh Việt

Đại diện của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam và Microsoft trong buổi tiếp xúc.

Garden Grove, California

Theo tin của tờ Phục Vụ, Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (Union Univerisy of California) và Microsoft đã đồng ý thỏa thuận hợp tác với nhau để cải tiến chất lượng software dịch Anh ngữ sang Việt ngữ, đặc biệt trong lĩnh vực thần học và Kinh Thánh.   Một nhược điểm của các software dịch Anh ngữ sang Việt ngữ hiện nay là cách hành văn thô thiển, từ ngữ nghèo nàn khiến lời dịch trở khó hiểu, thiếu chính xác hoặc khô khan.

Ban Giáo Sư của Viện Thần Học Việt Nam gồm có hơn 50 người, hiện đang làm việc tại nhiều quốc gia.  Mặc dầu Viện Thần Học Việt Nam chỉ được chính thức thành lập vào năm 1986, nhưng các thành viên trong Ban Giáo Sư của trường đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dịch, biên soạn và hiệu đính các tài liệu thần học Cơ Đốc, và phiên dịch Kinh Thánh.

Một trong những mục tiêu của Viện Thần Học Việt Nam trong dự án này là sau khi chương trình được hoàn tất, việc phiên dịch các tài liệu thần học sẽ được chính xác và nhanh chóng hơn.  Các sinh viên của trường sẽ có thể sử dụng software để đọc thêm tài liệu trong tiếng Anh cách dễ dàng và chính xác.

Trích Phục Vụ
Tháng 10/2012     

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top