Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ Phong Chức Cho Các Mục Sư Việt Nam

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ Phong Chức Cho Các Mục Sư Việt Nam

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ Phong Chức Cho Các Mục Sư Việt Nam

The tin từ đại hội thường niên của các giáo phận thuộc Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ (United Methodist Church), có ba mục sư Việt Nam đã được phong chức mục sư chính ngạch (Full Elder) của  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ trong năm nay. Mục sư Esther Đặng và Mục sư David Tô được tấn phong vào ngày 8/6/2016 tại Đại Hội Thường Niên của Giáo Phận West Ohio.  Mục sư Phan Đức Hiếu được tấn phong vào ngày 18/6/2016 tại Đại Hội Thường Niên của Giáo Phận California Pacific tại University of Redlands.

  • Mục sư Esther Đặng tốt nghiệp cử nhân về Computer Science tại University of California, San Diego (1996), Master of Divinity tại Wesley Theological Seminary, Washington D.C (1999). Trong thời gian theo học thần học tại D.C., cô Esther Đặng thành lập một nhóm học Kinh Thánh, về sau trở thành  First Vietnamese-American United Methodist Church tại Virginia.  Cô Esther Đặng tốt nghiệp Master of Theology tại Princeton Theological Seminary, New Jersey vào năm 2000 và Doctor of Ministry at the United Theological Seminary, Ohio vào năm 2013.  Trước khi trở thành mục sư quản nhiệm Hội Thánh, cô Esther Đặng đã dạy thần học và Kinh Thánh tại Union University of California (2000-2008).  Tháng 6/2008, cô Esther Đặng được Giáo Phận West Ohio bổ nhiệm làm Mục Sư Nhiệm Chức (Probational Elder) quản nhiệm cùng một lúc cho hai Hội Thánh Giám Lý Việt Nam tại Columbus (Ohio) và Dayton (Ohio).  Mục sư Esther Đặng là mục sư lưỡng nghiệp (bivocational pastor) hầu việc Chúa phân nửa thời gian. Bên cạnh chức vụ mục sư, cô là kỹ sư, đã từng làm việc cho các công ty Western Digital, IBM, và United Healthcare.   Mục sư Esther Đặng được phong chức mục sư chính ngạch vào ngày 8/6/2016 tại Đại Hội Thường Niên của Giáo Phận West Ohio.
  • Mục sư David Tô sau khi tốt nhiệp thần học đã thực tập tại nhiều nơi. Tháng 6/2013, thầy David Tô được bổ nhiệm làm Mục Sư Nhiệm Chức  hầu việc Chúa tại Grove City Methodist Church (Grove City, Ohio).  Mục sư David Tô hiện là mục sư quản nhiệm tại các Hội Thánh Howard United Methodist ChurchZion United Methodist Church, Findlay, Ohio.  Mục sư David Tô được phong chức mục sư chính ngạch của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ vào ngày 8/6/2016 tại Đại Hội Thường Niên của Giáo Phận West Ohio.
  • Mục sư Phan Đức Hiếu tốt nghiệp cử nhân tại Union University of California, và sau đó tốt nghiệp Master of Divinity tại Claremont School of Theology. Trong thời gian theo học thần học, thầy Phan Đức Hiếu giữ chức vụ đặc trách âm nhạc tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego. Tháng 7/2013, thầy Phan Đức Hiếu được bổ nhiệm làm Mục Sư Nhiệm Chức cho First Vietnamese-American United Methodist Church tại Virginia và ngày 18/6/2016 vừa qua, Mục sư Phan Đức Hiếu đã được phong chức mục sư chính ngạch tại Đại Hội Thường Niên của Giáo Phận California Pacific.

Trong quy chế của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ, mục sư thuộc hệ thống Elder là mục sư chính ngạch, do Giám Mục và Hội Đồng Giáo Phận tấn phong, có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm của một mục sư đối với Hội Thánh và chính quyền, và có thể được bổ nhiệm làm mục sư quản nhiệm cho bất kỳ Hội Thánh Giám Lý nào trên toàn quốc Hoa Kỳ.  Ngoài ra, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ còn có một hệ thống mục sư địa phương (local pastor), do Giáo Hạt Trưởng bổ nhiệm.  Các mục sư thuộc hệ thống mục sư địa phương chỉ có thể được bổ nhiệm để hầu việc Chúa tại Hội Thánh địa phương trực thuộc Giáo Hạt đã bổ nhiệm, với thẩm quyền và trách nhiệm giới hạn.

Ordination_ED_DTHội Đồng Thẩm Vấn và các mục sư được thụ phong tại Giáo Phận West Ohio
Mục sư Esther Đặng: hàng đầu tiên, người thứ hai, đếm từ bên trái
Mục sư David Tô: hàng cuối, người thứ ba, đếm từ bên trái

Ordination_HPCầu nguyện tấn phong cho Mục sư Phan Đức Hiếu tại Giáo phận California Pacific

Thư Viện Tin Lành (2016)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top