Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thái Trịnh: Tiếng Hát Thiên Binh

Thái Trịnh: Tiếng Hát Thiên Binh

angels
Tiếng Hát Thiên Binh

Cỏ rơm Chúa đắp thay mền
Chuồng chiên Chúa tạm nằm yên giấc nồng
Bết-lê-hem giữa đêm đông
Thiên binh ca hát không trung rập ràng

Sáng danh Chúa Thánh thiên đàng
Bình an dưới đất, ân ban loài người
Jêsus con Đức Chúa Trời
Lìa ngôi Thiên Tử cứu người trầm luân.

Thái Trịnh

Dòng Thơ Tâm Nguyện – Tập 3 (2002)
Anaheim, California

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top