Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Truyền Giảng Mùa Tạ Ơn Tại San Diego

Truyền Giảng Mùa Tạ Ơn Tại San Diego

Thanksgiving_01San Diego, California

Nhân Mùa Tạ Ơn, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý tại San Diego đã tổ chức một chương trình truyền giảng với chủ đề Về Nguồn.  Hội Thánh đã cầu nguyện và chuẩn bị nhiều tháng cho chương trình này.  Ngoài những buổi cầu nguyện đặc biệt cho chương trình truyền giảng, Hội Thánh đã tổ chức nhiều nhóm tín hữu đi đến các siêu thị và trung tâm thương mãi Việt Nam tại San Diego để giới thiệu về chương trình truyền giảng và phát thiệp mời.  Các tín hữu cũng mời bạn bè và người thân trong gia đình đến dự.

Chương trình truyền giảng được tổ chức vào tối ngày 16/11/2013. Diễn giả cho chương trình là Mục sư Đặng Minh Trí từ Đài Phát Thanh Nguồn Sống. Cảm ơn Chúa đã có 250 người tham dự chương trình truyền giảng Về Nguồn.  Sau khi lắng nghe lời Chúa, 12 người đã bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Ngoài sự đóng góp của các mục sư và tín hữu tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego, một số mục sư và tín hữu tại các Hội Thánh Việt Nam trong vùng phụ cận đã tham dự ủng hộ chương trình truyền giảng.  Bên cạnh đó, một tổ cầu nguyện đặc biệt đã cầu nguyện suốt thời gian chương trình truyền giảng diễn ra.

Sa Phan

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top