Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Bài Nhiều Người Đọc » Mục sư Thái Phước Trường Được Trao Bằng Tiến Sĩ Danh Dự Về Thần Học

Mục sư Thái Phước Trường Được Trao Bằng Tiến Sĩ Danh Dự Về Thần Học

Bible_01

Mục sư Thái Phước Trường Được Trao Bằng Tiến Sĩ Danh Dự Về Thần Học

Theo tin từ Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới, Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, sẽ được Viện Đại Học Nyack tại New York trao bằng Tiến sĩ Danh dự về Thần Học (Doctor of Divinity, D.D.).

Tiến sĩ Thần Học (Doctor of Divinity) là bằng cấp cao nhất mà một viện đại học có thể cấp trong lĩnh vực thần học. Tại Anh, văn bằng Doctor of Divinity được  trao cho một học giả lỗi lạc về tôn giáo.   Tại Hoa Kỳ, Doctor of Divinity là bằng Tiến sĩ Danh dự thường được trao cho các nhà lãnh đạo Hội Thánh có những cống hiến quan trọng trong mục vụ đem lại kết quả đặc biệt cho công việc Chúa.

Trong nhiều năm qua, Mục sư Thái Phước Trường trong cương vị Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Qua sự hướng dẫn của Chúa, Mục sư đã thể hiện sự khôn ngoan quyết đoán trong những quyết định quan trọng cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và cộng đồng Tin Lành tại Việt Nam.

Mặc dầu Cộng Đồng Tin Lành Việt nam có nhiều mục sư và tín hữu đã nhận bằng Ph.D. và D. Min. trong nhiều ngành khác nhau, nhưng Mục sư Thái Phước Trường là người đầu tiên được trao bằng Tiến sĩ Danh dự Thần Học (Doctor of Divinity) từ một viện đại học tại Hoa Kỳ.

Nyack College và Alliance Theological Seminary là trường đại học của hệ phái Tin Lành Christian and Missionary Alliance tại tiểu bang New York.  Trường đại học này khởi đầu với Missionary Training Institute, được thành lập vào năm 1882 bởi Mục sư Albert Simpson.   Missionary Training Institute  và Nyack College  là nơi đã đào tạo rất nhiều giáo sĩ đã đến phục vụ tại Việt Nam trong hơn 100 năm qua. Trường Nyack College cấp bằng cử nhân và cao học, và Alliance Theological Seminary cấp bằng cao học và tiến sĩ.

Theo Liên Hữu

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top