Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Đại Hội Đồng Tin Lành Miền Bắc Lần Thứ 34

Đại Hội Đồng Tin Lành Miền Bắc Lần Thứ 34

Hà Nội: Hội Đồng Tin Lành Miền Bắc Lần Thứ 34

Theo thông báo ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Ban Trị Sự Tổng Hội Tin Lành Miền Bắc, Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc Việt Nam đã được phép tổ chức Đại Hội Đồng lần thứ 34.

Đại Hội Tin Lành Miền Bắc Việt Nam lần thứ 34 sẽ được tổ  chức từ ngày 1-3/10/2013 tại Trung Tâm Thương Mại chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.  Chủ đề của đại hội là Việc Mới Chúa Làm.

Theo dự tính của Ban Tổ Chức, 500 đại biểu chính thức của các Hội Thánh Tin Lành tại miền Bắc sẽ tham dự hội đồng.  Bên cạnh đó, một số tham dự viên không chính thức tại hội đồng là các mục sư, tín hữu, quan sát viên từ miền Nam và các cộng đồng Tin Lành tại hải ngoại. Ngoài chương trình thờ phượng và học hỏi Lời Chúa, các đại biểu sẽ dành thì giờ tổng kết nhiệm kỳ thứ 33, bầu cử ban lãnh đạo Hội Thánh Miền Bắc nhiệm kỳ mới, tu chính hiến chương của Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc, và thông qua đề nghị thống nhất Hội Thánh Tin Lành hai miền Nam Bắc.

Theo lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, năm 1915 năm giáo sĩ của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã họp hội đồng tại Hải Phòng.  Mục vụ tại Hà Nội được Mục sư và bà William C. Cadman khời đầu vào năm 1916.  Vào thập niên 1930 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã hình thành ba địa hạt là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ.  Mục sư Lê Văn Thái là Mục Sư Chủ Nhiệm đầu tiên của Địa Hạt Bắc Kỳ.  Hằng năm, Địa Hạt Miền Bắc đều có tổ chức hội đồng.

HDMB_1932_HP
Hội Đồng Địa Hạt Bắc Kỳ năm 1932 tại Hội Thánh Tin Lành Hải Phòng

HDMB_1933_ND
Hội Đồng Địa Hạt Bắc Kỳ năm 1933 tại Hội Thánh Tin Lành Nam Định

HDBLMB_1933_TH
Hội Đồng Bồi Linh Địa Hạt Bắc Kỳ năm 1933 tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Hóa

Tháng 8 năm 1942, Mục sư Lê Văn Thái đắc cử Hội Trưởng Tổng Liên Hội; trụ sở của Tổng Liên Hội được đặt tại Hà Nội.

HTTL_Hanoi_1934
Hội Thánh Tin Lành Hà Nội (1934)

Tháng 5 năm 1951 trụ sở Tổng Liên Hội được thuyên chuyển từ Hà Nội vào Đà Lạt. Sau Hiệp Định Genève 1954, Tổng Liên Hội tiếp tục điều hành hoạt động của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại miền Nam.  Khi biết quốc gia Việt Nam không thể thống nhất bằng tổng tuyển cử, năm 1958, cộng đồng các Hội Thánh Tin Lành tại miền Bắc quyết định thành lập Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc.

Mặc dù Việt Nam đã thống nhất từ năm 1975, trong suốt 38 năm qua, do nhiều yếu tố khác nhau, Hội Thánh Tin Lành tại hai miền Nam Bắc Việt Nam vẫn chưa được phép thống nhất.

Xin cầu nguyện cho Đại Hội Tin Lành Miền Bắc Việt Nam lần thứ 34 sẽ diễn ra được tốt đẹp, và cầu nguyện cho việc thống nhất Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Châu Trân
Thư Viện Tin Lành
(29/9/2013)  

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top