Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Bài Cầu Nguyện Chung

Bài Cầu Nguyện Chung

Tựa đề: Bài Cầu Nguyện Chung
Lời: Ma-thi-ơ 6:9-13
Nhạc: Thi Thiên

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

prayer_29

 

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top