Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Kiến Thức: Thánh Ca For Unto Us A Child Is Born

Kiến Thức: Thánh Ca For Unto Us A Child Is Born

Tựa đề: For Unto Us a Child Is Born
Tác giả: George F. Handel (1685-1759)
Trích từ Trường Ca Messiah
Trình bày: London Symphony Orchestra

Vài Nét Về Tác Phẩm

Trường Ca Messiah là một tác phẩm âm nhạc đồ sộ do Geogre F. Handel sáng tác.  Toàn bộ tác phẩm gồm 3 màn, 16 cảnh và 53 ca khúc, được phân chia như sau:

Màn I

Cảnh 1: Lời tiên tri của Ê-sai về sự cứu chuộc
1. Sinfony (instrumental)
2. Comfort ye my people (tenor)
3. Ev’ry valley shall be exalted (tenor)
4. And the glory of the Lord (chorus)

Cảnh 2: Sự phán xét sắp đến
5. Thus saith the Lord of hosts (bass)
6. But who may abide the day of His coming (alto)
7. And he shall purify the sons of Levi (chorus)

Cảnh 3: Lời tiên tri về sự giáng sinh của Chúa
8. Behold, a virgin shall conceive (alto)
9. O thou that tellest good tidings to Zion (alto and chorus)
10. For behold, darkness shall cover the earth (bass)
11. The people that walked in darkness have seen a great light (bass)
12. For unto us a child is born (chorus)

Cảnh 4: Sự loan báo cho các mục đồng
13. Pifa (“pastoral symphony”: instrumental)
14a. There were shepherds abiding in the fields (soprano)
14b. And lo, the angel of the Lord (soprano)
15. And the angel said unto them (soprano)
16. And suddenly there was with the angel (soprano)
17. Glory to God in the highest (chorus)

Cảnh 5: Sự chữa lành và cứu chuộc của Chúa
18. Rejoice greatly, O daughter of Zion (soprano)
19. Then shall the eyes of the blind be opened (soprano)
20. He shall feed his flock like a shepherd (alto and soprano)
21. His yoke is easy (chorus)

Màn II

Cảnh 1: Sự thống khổ của Chúa
22. Behold the Lamb of God (chorus)
23. He was despised and rejected of men (alto)
24. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows (chorus)
25. And with his stripes we are healed (chorus)
26. All we like sheep have gone astray (chorus)
27. All they that see him laugh him to scorn (tenor)
28. He trusted in God that he would deliver him (chorus)
29. Thy rebuke hath broken his heart (tenor or soprano)
30. Behold and see if there be any sorrow (tenor or soprano)

Cảnh 2: Sự chết và sống lại của Chúa
31. He was cut off (tenor or soprano)
32. But thou didst not leave his soul in hell (tenor or soprano)

Cảnh 3: Sự thăng thiên của Chúa
33. Lift up your heads, O ye gates (chorus)

Cảnh 4: Cảnh tiếp đón Chúa trên thiên đàng
34. Unto which of the angels (tenor)
35. Let all the angels of God worship Him (chorus)

Cảnh 5: Khởi đầu của việc truyền giảng Phúc Âm
36. Thou art gone up on high (soprano)
37. The Lord gave the word (chorus)
38. How beautiful are the feet (soprano)
39. Their sound is gone out (chorus)

Cảnh 6: Thế giới từ chối Phúc Âm
40. Why do the nations so furiously rage together (bass)
41. Let us break their bonds asunder (chorus)
42. He that dwelleth in heaven (tenor)

Cảnh 7: Sự đắc thắng tuyệt đối của Đức Chúa Trời
43. Thou shalt break them with a rod of iron (tenor)
44. Hallelujah Chorus

Màn III

Cảnh 1: Lời hứa về sự sống đời đời
45. I know that my Redeemer liveth (soprano)
46. Since by man came death (chorus)

Cảnh 2: Ngày phán xét
47. Behold, I tell you a mystery (bass)
48. The trumpet shall sound (bass)

Cảnh 3: Cuộc chinh phục cuối cùng dành cho tội lỗi
49. Then shall be brought to pass (alto)
50. O death, where is thy sting (alto and tenor)
51. But thanks be to God (chorus)
52. If God be for us, who can be against us (soprano)

Cảnh 4: Tôn ngợi Đấng Cứu Thế
53. Worthy is the Lamb (chorus)
Amen (chorus)

Trường Ca Messiah thật ra có tất cả 55 ca khúc.  Bên cạnh 53 bài được đánh số, bài hát thứ 14 có hai ca khúc, và ca khúc Amen kết thúc trường ca.  Trong số 55 ca khúc của Trường Ca Messiah, Ca Khúc Hallelujah, bài hát số 44, rất nổi tiếng và quen thuộc với nhiều người.

Một ca khúc khác trong Trường Ca Messiah cũng rất nổi tiếng và thường được hát vào mùa giáng sinh là ca khúc For Unto Us A Child Is Born, bài số 12. Lời thánh ca trích nguyên văn Ê-sai 9:6 trong tiếng Anh:

For unto us a Child is born
Unto us a Son is given
And the government
Shall be upon His shoulder
And his name shall be called
Wonderful
Counselor
The Mighty God

The Everlasting Father
The Prince of Peace.

Câu Kinh Thánh này trong tiếng Việt như sau:

Vì sẽ có một Con Trẻ được sinh cho chúng ta,
Một Con Trai được ban cho chúng ta;
Quyền tể trị sẽ đặt trên vai Ngài.
Ngài sẽ được xưng là
Ðấng Diệu Kỳ,
Đấng Mưu Luận,
Ðức Chúa Trời Quyền Năng,
Cha Ðời Ðời,
Chúa Bình An.

Bài hát ghi lại lời hứa về Đấng Cứu Thế sẽ ra đời.  Ngài đến để tể trị. Bài hát nhắc lại những danh hiệu của Đức Chúa Jesus: Ðấng Diệu Kỳ, Đấng Mưu Luận, Ðức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Ðời Ðời,  Chúa Bình An.  Giai điệu của bài thật nhộn nhịp thể hiện niềm vui bởi vì khi Chúa đến thế gian, những bế tắc, hoạn nạn, khổ đau, bất an sẽ được Chúa giải quyết.

Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu thánh ca For Unto Us A Child Is Born với bạn đọc.

Phước Nguyên

Tháng 12/2012

Bible_43

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top