Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tùng Sơn: Mấy Vần Thơ

Tùng Sơn: Mấy Vần Thơ

AnhDao_s

Mấy Vần Thơ

Tôi nghe hồn nhỏ mừng nắng mới
Bắt gặp nàng xuân khoát áo hoa
Những buổi đông tàn mưa trở lạnh
Gió reo nắng dội ý chan hòa.

Cu gáy vườn xuân ấm biết bao
Vần thơ khơi dậy tự năm nào
Giã từ bến cũ dòng sông lạnh
Vui sóng trùng dương với nắng đào.

Lối mòn mù mịt đã đổi thay
Đại lộ vinh quang Chúa tỏ bày
Lên đường xin hát bài ca mới
Cho trọn tân niên phước dẫy đầy.

Hội Thánh nghinh xuân với mọi người.
Ngày trời trên đất mãi vui tươi
Say đắm tình yêu về Thiên Chúa
Gian khổ linh công vẫn mỉm cười.

Tôi nghe tiếng nói của lương nhơn
Hỡi bạn tình ta ở cõi trần
Trung tín đắp bồi cây Hội Thánh
Bền lòng khai phá ruộng đồng nhân.

Nhận biết lòng tôi thiếu lửa Thần
Cúi đầu xin Chúa gội linh ân
Chu toàn trách nhiệm trong năm mới
Giờ Chúa quang lâm đã đến gần.

Tùng Sơn

Thánh Kinh Báo
Tháng 1 và 2 – 1967

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top