Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Truyền Giảng Tại California Ảnh Hưởng Từ Phong Trào Phục Hưng

Truyền Giảng Tại California Ảnh Hưởng Từ Phong Trào Phục Hưng

Tin tức: Truyền Giảng Tại California Ảnh Hưởng Từ Phong Trào Phục Hưng
Video: CBN

Đức Chúa Jesus phán rằng: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8).

Ảnh hưởng bởi phong trào phục hưng tại Đại Học Asbury, một số cá nhân và tổ chức tại California đã mạnh dạn tiến hành những chương trình truyền giảng cho công chúng tại những nơi công cộng. Ban tồ chức đã tổ chức 10 chương trình truyền giảng tại 10 khu vực khác nhau tại tiểu bang California.  Phóng viên của Christian Broadcasting Network cho biết kết quả những chương trình này đã đưa dẫn hằng trăm người tiếp nhận Chúa.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho việc truyền giảng cho những người chưa tin Chúa tại California cũng như khắp nơi trên thế giới.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top