Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 69

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 69

 

Vâng! Chúng ta cần có quyền năng của Đức Thánh Linh mà không cần điều gì khác. Tôi tự hỏi bạn sẽ làm gì về điều đó; bởi vì Đức Chúa Trời không phải là Đấng ban cho một cách keo kiệt. Ngài thích ban phát cho những người tìm kiếm Ngài. Không thể nào có chuyện bạn cầu xin một sự từng trải đầy đủ hơn và sâu nhiệm hơn về Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời sẽ trả lời không với bạn. Ngài không phải là Cha Thiên Thượng đã truyền bạn phải cầu xin hay sao?  Bạn không cần phải thêm sự vô tín. “Việc sẽ xảy ra theo như điều ngươi muốn” bởi vì Kinh Thánh đã trình bày rất rõ rằng ý muốn của Ngài đối với chúng ta đó là chúng ta phải được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài.

Thực ra, điều đó nổi bật trong Kinh Thánh như là một mạng lệnh thật rõ ràng, bất biến: “Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18). Coi thường mạng lịnh ấy là khinh lờn và không vâng lời Đức Chúa Trời là Đấng đã ban hành mạng lệnh ấy.

Tóm lại, có hai câu Kinh Thánh Tân Ước mà tôi tin rằng có một thách thức đặc biệt cho chúng ta ở cuối một cuộc nghiên cứu như thế nầy. Đó là Công Vụ 5:32 và Lu-ca 11:13. Câu Kinh Thánh đầu nói rằng Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh của Ngài cho những người vâng lời Ngài. Câu Kinh Thánh thứ hai nói rằng “Nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao?”

Vâng lời … và cầu xin. Đó là những điều kiện để tiếp tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Kinh Thánh Tân Ước trình bày rất rõ rằng dầu phép báp-têm bằng Thánh Linh là duy nhất và không thể lặp lại, nhưng việc đầy dẫy Đức Thánh Linh thường được lập đi lập lại, và trong thực tế đó là “những mạng lịnh rõ rệt” của Đức Chúa Trời cho chúng ta.

Khi chúng ta nhận lãnh từ nơi Ngài, rồi đem ban phát ra trong sự phục vụ người khác, do đó chúng ta cần được đổ đầy, được đầy dẫy, và được đầy dẫy trở lại. Nhưng Đức Chúa Trời không thể đầy dẫy một đời sống nhơ bẩn và sử dụng nó để phục vụ Ngài – cũng như bạn không thể đổ đầy một cái tách bẩn để dùng làm thỏa cơn khát. Cái tách đó phải được đổ đi và được rửa sạch: chỉ khi đó nó mới có thể được đổ đầy và được sử dụng.

Điều xảy ra cho chúng ta cũng như vậy. Đủ thứ rác rưới và bẩn thỉu đã chất chứa trong đời sống chúng ta. Chúng ta cần cầu xin Đức Thánh Linh rửa sạch chúng ta thậm chí cả những tội lỗi kín giấu của chúng ta – để cho dù chúng ta không trở thành những khí cụ đặc biệt trong sự phục vụ Ngài thì ít nhất chúng ta cũng có thể được sạch.

Tóm lại, chúng ta phải sẵn sàng vâng lời, hãy để cho Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời ở trong đời sống chúng ta; phải giải quyết bất cứ điều gì chúng ta biết là sai trái với bất kỳ giá nào.

Vâng! Tôi biết rằng chuyện xấu có thể đã trở thành một thói quen tiêm nhiễm lâu dài. Nhưng nó phải đi nếu bạn được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, và nếu bạn có thể được trang bị bởi Đức Thánh Linh đó để chia sẻ Phúc Âm cho người khác.

Đức Chúa Trời ban Thánh Linh Ngài cho những người quyết định vâng lời Ngài. Họ có thể vấp ngã, họ sẽ vấp ngã. Nhưng mục đích và toàn bộ hướng đi của họ là làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự. Khi chúng ta sẵn sàng bước đến chỗ khiêm cung nhận biết từng chi tiết thực tiễn quyền chủ trị của Đấng Christ trên đời sống của chúng ta thì Ngài sẽ tuôn đổ Thánh Linh Ngài trên chúng ta. Chúng ta đã biết sự tái sanh của Đức Thánh Linh; rồi chúng ta sẽ khám phá “sự đổi mới ở trong Đức Thánh Linh” mà Ngài sẽ tuôn đổ trên chúng ta một cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, là Cứu Chúa của chúng ta (Tít 3:5-6).

Nhưng chúng ta phải cầu xin. Người nào không xin thì không nhận được: điều đó chứng minh rằng họ thực sự không muốn. Chúng ta cần phải cầu xin, cầu xin cách khẩn thiết. Chúng ta cần tiếp tục xin, tiếp tục tìm, tiếp tục gõ cửa – như Thầy của chúng ta đã dạy chúng ta trong Bài Giảng Trên Núi. Nhiều người trong chúng ta không khao khát đủ để lửa đổi mới của Đức Thánh Linh càn quét chúng ta – ít ra là không đủ để tiếp tục xin, tiếp tục tìm, và tiếp tục gõ cửa.

Có Thánh Linh đầy dẫy chúng ta là điều rất tốt nhưng không phải là điều ưu tiên số một. Tại sao vậy? Chúng ta có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy trên chúng ta sự ban cho số một của Ngài, trừ khi chúng ta sẵn sàng làm cho lời cầu xin đó trở thành ưu tiên số một của chúng ta hay không? Ngài không ban cho ân tứ của Ngài để bị lãng phí đâu. Chúng ta cần phải xin, trong sự nhiệt thành.

Và chúng ta không cần làm bất cứ điều gì khác. Có thể hữu ích để chia sẻ cùng với một người bạn trong sự thú nhận sâu xa và cầu nguyện khẩn thiết. Có thể hữu ích để nhờ người ấy, hoặc một nhóm người, đặt tay trên bạn và cầu nguyện để bạn nhận biết sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng không có pháp thuật trong các bàn tay ấy đâu. Có thể bạn sẽ đặc biệt ưa thích ân tứ nói tiếng lạ (hoặc đặc biệt không muốn nhận được nó!). Hãy để vấn đề đó cho Ngài. Ngài biết phân phát các ân tứ của Ngài nơi đâu chúng cần đến. Ngài phân phát cho mỗi người tin Chúa tùy theo ý Ngài muốn. Nhưng một khi chúng ta đặt mình vào trong tay Ngài mà không giữ lại điều gì, và xin Ngài tiếp nhận chúng ta, đầy dẫy chúng ta, và sử dụng chúng ta trong sự phục vụ vinh diệu của Ngài, Ngài sẽ thực hiện điều đó. Không có lời cầu nguyện nào mà Ngài thích đáp lời hơn là lời cầu xin nầy.

Và nếu bạn cảm thấy “Tôi đã cung hiến, đã cầu xin – nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả”, tôi nghĩ rằng có thể bạn đã đang tìm kiếm cho một điều sai lầm. Đức Thánh Linh không đem cho bạn cảm xúc, nhưng làm cho bạn trở nên giống như Đấng Christ và đầy dẫy bạn bằng tình yêu và quyền năng của Ngài để làm nhân chứng. Tôi đề nghị bạn hãy để cho những người khác quyết định chuyện có hay không có điều gì xảy ra; và trong khi chờ đợi, bạn hãy tạ ơn Cha Thiên Thượng về sự ban cho tốt lành của Thánh Linh Ngài mà Ngài đã tuôn đổ trên bạn một cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của bạn. Và cứ cảm tạ Ngài … tin cậy Ngài … làm vui lòng Ngài … và làm chứng cho Ngài khi có cơ hội. Bằng cách đó, bạn sẽ thấy mình ở giữa vòng những người – trong thế hệ của họ – góp phần làm đảo lộn thế giới nầy. Bạn sẽ phải bắt đầu đặt những điều đầu tiên lên hàng đầu.

Một lời cầu nguyện:

“Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, hãy giáng ngự cách tươi mới trên con;
Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, hãy giáng ngự cách tươi mới trên con
Hãy làm tan vỡ con, thanh tẩy con, đổ đầy con, sử dụng con.
Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, hãy giáng ngự cách tươi mới trên con.”

Michael Green

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top