Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 58

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 58

Bible_OldVersion_01

Họ viết và sử dụng văn phẩm

Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể suy luận điều nầy một cách an toàn qua hai yếu tố. Thứ nhất, họ dùng nhiều bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước trong tiếng Hy Lạp để giới thiệu Đức Chúa Jesus. Chúng ta thấy điều đó qua các bài giảng được ký thuật trong sách Công Vụ,  luôn được kết cấu bằng cách tham khảo Cựu Ước. Chúng ta thấy điều đó trong các giả định của những người viết các Thư Tín trong Tân Ước, họ tin rằng những độc giả của họ biết Kinh Thánh Cựu Ước và chắc chắn đã tiếp cận với một mức độ nào đó. Yếu tố thứ hai giúp chúng ta biết chắc chắn những người tin Chúa đã dùng và phân phối văn phẩm là sự tồn tại của các sách Phúc Âm và các Thư Tín.

Mác đã bắt đầu một thể loại văn chương hoàn toàn mới chú tâm vào Đức Chúa Jesus.  Việc góp nhặt những lời truyền khẩu từ các nguồn khác nhau, quyện chúng với nhau thành một câu chuyện liên tục, với mục đích không phải để ghi lại tiểu sử nhưng để truyền bá Phúc Âm, quả thật là một ý tưởng sáng lạng. Ông không nói cho chúng ta biết những đặc điểm cá nhân của Đức Chúa Jesus, không nói gì về ba mươi năm trong cuộc đời của Ngài; và ông đã chọn lọc với tiêu chuẩn thật cao những dữ liệu từ chức vụ của Ngài. Ông muốn trình bày Đức Chúa Jesus là ai (hầu như mọi phân đoạn trong Phúc Âm của ông đều nói về thân vị của Đức Chúa Jesus), và Ngài đã có thể biến đổi cuộc sống của những người tiếp xúc với Ngài như thế nào.

Thực ra, không những Mác đã phát minh ra cấu trúc Phúc Âm với sức mạnh đã thách thức cách thuyết phục việc trở thành môn đệ của Chúa, nhưng ông cũng phát minh ra sách bằng giấy chỉ thảo nữa. Người Do Thái thường dùng những cuộn da dài để viết những sách thánh của họ, nhưng những cuộn sách nầy rất bất tiện khi dùng. Người Hi Lạp thường dùng dạng sách – ở dạng từng tập – cho các tác phẩm văn chương của họ, nhưng chúng thường được làm bằng da, loại da thật mỏng, và loại da nầy rất đắt tiền. Những người tin Chúa thời ban đầu dường như đã thuộc trong số những người đầu tiên – nếu không phải thực sự là những người đầu tiên – đã sử dụng những tập sách làm bằng giấy chỉ thảo cho các ấn phẩm của họ. Những lợi điểm của nó thật rõ ràng. Nó dễ đọc, dễ tìm chỗ cất giữ, dễ che giấu – và rất rẽ để sản xuất. Rất nhiều các sách bằng giấy chỉ thảo trong thế kỷ thứ hai và thứ ba mà chúng ta biết hiện nay là sách của những người tin Chúa. Có lẽ đó là một phát minh của những người tin Chúa, và có thể dễ dàng quy phát minh đó về cho Mác.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top