Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 56

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 56

Bible_32

Họ tổ chức nhiều buổi nhóm tại nhà

Điều này được tiến hành trong nhà của Gia-sôn (Công Vụ 17:5), tại nhà của Giút-tu (18:7), trong nhà của Phi-líp (Công Vụ 21:8), v.v…. Đôi khi đó là một buổi nhóm cầu nguyện (Công Vụ 12:12); đôi khi là một buổi nhóm thông công (Công Vụ 20:7); đôi khi là một lễ Tiệc Thánh (2:46); đôi khi là một buổi nhóm chăm sóc (Công Vụ 5:42); đôi khi đó là một buổi hội thảo nghiên cứu việc truyền bá Phúc Âm (Công Vụ 28:17); đôi khi là một buổi nhóm họp bất thường (Công Vụ 16:32); và thỉnh thoảng người ta thấy một căn nhà đầy chật những người muốn tìm hiểu, đang chờ đợi để nghe Tin Lành (Công Vụ 10:22).

Nhà là một tài sản quý giá. Nó không nặng về hình thức và thoải mái, nó làm cho người tham dự dễ chịu. Người lãnh đạo buổi nhóm không cần phải đứng cao hơn hai thước so với cử toạ, và không khiến cho người ta bị cám dỗ để phô diễn. Do đó, hãy dùng nhà của những người ở trong Hội Thánh: hãy dùng chúng để mở các lớp học Kinh Thánh tại nhà, để huấn luyện các nhóm nhỏ, để làm căn cứ cho việc truyền bá Phúc Âm ngoài đường phố, để mở các lớp chuẩn bị cho lễ báp-têm (do những tín hữu lãnh đạo trong Hội Thúng chuẩn bị). Hãy tổ chức những bữa ăn tối và những buổi uống cà phê để truyền bá Phúc Âm; hãy dùng hình chiếu hay phim để thay đổi.

Một nhóm người, mà tôi vừa mới ở với họ, đã mở một lớp học Kinh Thánh để truyền bá Phúc Âm rất có kết quả: họ chỉ mời bạn hữu của họ đến và đọc Phúc Âm Mác chung với họ trong một kỳ tổ chức kéo dài sáu tuần lễ. Những người đó không phải đến nhà thờ. Họ không buộc phải làm gì sau đó cả. Họ không cần phải tin Mác, họ chỉ đến dự với một tâm tình cởi mở để đọc và thảo luận. Tôi đã gặp một số trong số những người trở lại tin Chúa đã được chinh phục thông qua cách tiếp cận này. Điều này hữu hiệu bởi vì Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, nếu chúng ta bộc lộ ánh sáng của Lời Chúa cho người ta thì sẽ có khuynh hướng là một điều gì đó sẽ xảy ra cho họ. Chúng ta thật dại dột khi có ý tưởng cho rằng sẽ không ai muốn đọc Kinh Thánh, và hầu như cảm thấy mắc cỡ khi giới thiệu Kinh Thánh cho người khác.

Vâng! Giá trị của những buổi nhóm họp tại nhà thật không thể đánh giá cho hết. Phao-lô đã từng nhớ lại thế nào ông đã dạy dỗ từ nhà nầy sang nhà kia (Công Vụ 20:20), còn sự hữu hiệu của Richard Baxter chỉ thật sự bắt đầu khi ông chú ý đến những buổi nhóm tại nhà riêng. Ông thú nhận rằng: “Tôi thấy có nhiều dấu hiệu thành công trong công tác nầy hơn là trong tất cả những giảng dạy của tôi tại nơi công cộng.”

Hội Thánh trong thế kỷ thứ nhất đã phát triển thật nhanh và hiệu quả mà không cần sự giúp đỡ của hai trong số những tài sản giá trị nhất trong việc truyền bá Phúc Âm của chúng ta ngày nay đó là sự truyền giảng tại nơi có rất đông người và sự truyền giảng trong nhà thờ. Họ đã sử dụng nhà riêng. Tại sao chúng ta lại không học theo họ?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top