Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 54

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 54

Bible_43

Họ hoạt động hướng ra bên ngoài bắt đầu từ trung tâm

Không phải Đức Chúa Jesus đã nhấn mạnh rằng họ phải bắt đầu nhiệm vụ của họ “khởi đầu từ Giê-ru-sa-lem”, ngay chỗ họ đang ở sao? Chẳng phải Ngài tập trung công việc của Ngài vào Mười Hai Sứ Đồ sao? Từ mười hai người nầy chúng ta thấy có 120 người trong những ngày trước lễ Ngũ Tuần, và rồi lên đến 3000 người trong ngày hôm ấy; rồi từ đó trở đi, đức tin lan rộng ra mãi: từ Giê-ru-sa-lem hướng đến La- mã.

Ở đây chắc chắn có một sứ điệp cho những Hội Thánh đang hoạt động hướng nội vào thời nay. Từ Hội Thánh ban đầu, chúng ta không nhận được ý niệm về việc đi thăm viếng các vùng chung quanh với hy vọng rằng sẽ có một điều gì đó xảy ra cho một ai đó. Dĩ nhiên, công việc nầy có vị trí của nó nhưng điều này kém quan trọng và kém hiệu quả hơn là việc làm cho trung tâm của Hội Thánh thực sự nóng bỏng. Qua kết luận của Công Vụ chương 2 và 4, không khó để nhận ra rằng đây là việc ưu tiên đối với những người tin Chúa thời ban đầu.

Sự thông công của họ thật sinh động; chúng ta thấy họ cùng san sẻ nhà cửa, cùng tôn ngợi Đức Chúa Trời, cùng cầu nguyện cho đến khi nơi nhóm lại rúng động; tham gia truyền bá Phúc Âm ngoài đường phố; yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Họ được hâm nóng bằng lửa Thánh Linh đến nỗi người ta bị cuốn hút vào như bởi một dòng xoáy. Mỗi ngày Đức Chúa Trời đem vào Hội Thánh những người Ngài cứu họ.

Trong ba năm tôi ở tại Oxford, tôi đã biết hai thời kỳ mà Đức Chúa Trời mỗi ngày lấy thêm người vào Hội Thánh. Người ta đến gõ cửa nhà và hỏi cách thức để trở thành người tin Chúa. Một số người trong số những người đó trước kia người ta không bao giờ thèm để mắt đến. Tôi không biết tại sao việc tương tự lại không xảy ra thường xuyên hơn. Nhưng tôi biết chắc rằng nó có thể xảy ra. Tôi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra khi có sự nồng thắm, có tình yêu thương, có sự sống động và kỳ vọng tại trung tâm của sự sinh hoạt trong Hội Thánh.

Nếu chúng ta thật sự muốn đi ra truyền bá Phúc Âm, chúng ta phải lưu tâm đến sự sống ở tại trung tâm. Nếu nơi đó không mở ra cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nếu nó không nồng thắm, và không quan tâm chăm sóc nhau, thì bạn đang tốn phí thì giờ vô ích để ra đi đến những nơi xa xôi chung quanh.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top