Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 52

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 52

Bible_01

Họ trăn trở vì đìều đó đem lại niềm vui

Những người tin Chúa thời ban đầu đã thấy rằng không có niềm vui nào giống như vậy. Hãy lắng nghe khúc Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-6: “Vì đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không phải chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh, và sức mạnh của sự tin quyết nữa… dù ở giữa nhiều khốn khó, anh chị em đã tiếp nhận Ðạo với niềm vui của Ðức Thánh Linh”.

Niềm vui ở trong lòng của những người tin Chúa cũng đã có ở trong các nhà truyền giáo nữa. “Vì… sự vui mừng… của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em… sao?” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19).

Hoặc chúng ta hãy lắng nghe lời mở đầu đầy cảm động của I Giăng 1:1 – đó là lời làm chứng cá nhân thật cảm động của Giăng về Ngôi Lời đã trở nên xác thịt (“điều mắt chúng tôi đã thấy… và tay chúng tôi đã rờ”). Tại sao ông đã công bố điều đó? “Hầu cho anh em cũng được tương giao với chúng tôi… hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy”. Hoặc, như III Giăng 4 đã nêu ra: “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không còn có gì vui hơn”.

Ông hoàn toàn nói đúng. Không có niềm vui vào giống như vậy. Tuần trước tôi đã gặp một việc thật ngạc nhiên. Tôi được tiễn lên phi cơ tại Toronto bởi một cô gái người Ghana mà tôi đã dẫn đến cùng Đấng Christ bảy năm về trước ở tại Ghana. Đó là một niềm vui khôn xiết cho cả hai chúng tôi. Đêm hôm qua, tôi đi nhóm thì có một người đàn ông Trung Hoa đến gặp tôi. Tôi đã có niềm vui về việc giới thiệu ông ta cho Chúa năm năm trước. Thật là một điều đáng kinh ngạc, vì đây là Vancouver, còn tôi gặp ông ta lần cuối cùng ở Derby! Nhưng niềm vui ấy thật thuần khiết và sâu đậm. Tôi tin rằng đó là niềm vui lớn nhất trong thế gian nầy. Thành thật mà nói, đó là một trong những lý do tại sao tôi tham gia vào việc truyền bá Phúc Âm. Những người tin Chúa ban đầu dường như đã truyền bá Phúc Âm cũng chính vì lý do nầy. Không có niềm vui nào giống như vậy.

Đó là bảy động cơ đã bùng cháy trong suy nghĩ và nhận thức của những môn đồ ban đầu.

Những điều đó đáng cho chúng ta cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu chúng bừng cháy trong chúng ta, thì chúng ta sẽ tham gia vào việc chia sẻ Tin Lành cho tới phút cuối cùng của đời mình. Nếu không, thì không có phương pháp đáng kể nào (mà chúng ta sẽ xem xét) đem lại kết quả tốt cả.

Nan đề lớn nhất trong việc truyền bá Phúc âm không phải là tìm ra các phương pháp (ở đâu có ý chí thì ở đó sẽ có phương cách), nhưng là được thôi thúc. Nếu gương mẫu của Ba Ngôi thánh, đặc ân và trách nhiệm được đặt trên chúng ta về nhu cầu của những người không có Đấng Christ, và niềm vui khôn tả của sự hầu việc Ngài theo cách nầy không làm cảm động chúng ta, thì tôi chẳng biết có điều gì sẽ làm được.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top