Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 49

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 49

Bible_43

Tại sao tất cả họ đều phải trăn trở như vậy?

Những động cơ trong sự truyền bá Phúc Âm
Cần phải có những động cơ mạnh mẽ nếu chúng ta muốn có can đảm để bắt đầu nhiệm vụ gian khổ nầy, nơi mà có những khó khăn cần phải vượt qua, những cơ hội được mở ra và phải hi sinh thì giờ. Cần phải có những động cơ mạnh mẽ nếu chúng ta không muốn bỏ cuộc trong sự chán nản khi chúng ta thấy những cố gắng của mình chỉ đem lại kết quả ít ỏi. Thực ra, có những động cơ mạnh mẽ, và các Cơ Đốc nhân ban đầu đã biết rõ những động cơ ấy và đã bị chúng thôi thúc. Đây là những động cơ ấy.

Họ đã trăn trở vì cớ tình yêu thương của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Ngài có một Con Trai duy nhất, và Con Trai ấy đã là một nhà truyền giáo. Hơn nữa, chính tình yêu của Đức Chúa Trời đã được vun cấy trong lòng của các tín đồ (Rô-ma 5:5) và như vậy không có gì phải ngạc nhiên khi họ bắt đầu chia sẻ về thái độ của Cha thiên thượng cho những người bị hư mất.

Họ đã trăn trở vì cớ mạng lịnh của Đấng Christ
Trong Ma-thi-ơ 28:18-20, chúng ta thấy lời giã từ của Đức Chúa Jesus nói cùng các môn đồ Ngài. Ngài quả quyết với họ rằng hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã được giao cho Ngài. Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở với họ cho đến lúc tận thế. Sau đó Ngài đã ban cho họ lời huấn dụ lúc chia tay: Họ phải đi khắp thế giới, biến cải muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Họ có thể thỉnh cầu lời hứa của Ngài về quyền năng và sự hiện diện của Ngài khi họ vâng theo mạng lịnh cuối cùng ấy. Chúng ta coi trọng những lời trăn trối cuối cùng của những người mà chúng ta thật lòng yêu mến. Những người tin Chúa thời ban đầu cũng đã làm như vậy, bởi vì đây là mạng lịnh cuối cùng của Đấng Christ. Có lẽ đó là lý do tại sao họ đã dâng mình một cách không trì hoãn cho sự truyền bá Phúc Âm.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top