Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 47

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 47

Communion_01

Phải chăng Tiệc Thánh là sự thờ phượng chính?

Về mặt lịch sử, đúng là Giáo hội Công giáo đã nhấn mạnh đến bí tích nầy, còn Giáo Hội Tin Lành thì nhấn mạnh đến Lời Đức Chúa Trời, như là phương tiện ân điển để cho người tin Chúa tăng trưởng. Rõ ràng, cả hai quan niệm đều phiến diện. Tại sao chúng ta phải đi khập khễnh trên một chân, trong khi Chúa nhân từ đã ban cho chúng ta cả hai chân? Trong sự khôn sáng của Ngài, Đức Chúa Jesus đã để lại cho chúng ta một huyền nhiệm: huyền nhiệm về thân vị và sự hi sinh của Ngài, ở tại chính trung tâm sự thờ phượng của chúng ta, và chúng ta càng tiến sâu vào đó thì chúng ta càng tiến sâu vào trong Ngài.

Nhiều hệ phái Tin Lành khám phá ra trọng tâm của lễ Tiệc Thánh mà những người Công giáo và những tín hữu Anh Em đã trân quý từ lâu. Tóm lại, đó là sự nhóm họp duy nhất mà Chúa đã để lại cho chúng ta. Đó là sự phô diễn quan trọng nhất thể hiện sự thờ phượng của người tin Chúa. Một trong những nét thú vị của sự thờ phượng thời nay là cách mà rất nhiều ân tứ Thánh Linh được tái khám phá một cách mới mẻ, đã thể hiện một cách tự nhiên nhất trong lễ Tiệc Thánh. Trong các giáo phái, từ Công giáo cho đến Ngũ Tuần, Tiệc Thánh đã trở thành điểm tập trung cho sự ca ngợi bằng tiếng lạ, lời tiên tri, và sự chữa lành. Cho nên không có gì phải ngạc nhiên về việc các Cơ Đốc nhân thời ban đầu đã “giữ lễ bẻ bánh”. Đây là một trong những cách quan trọng để thắt chặt nhau vào một thân trong Đấng Christ, và được nuôi dưỡng để tranh chiến sống một cuộc đời tin kính Chúa trong một xã hội thế tục. Ngày nay nó vẫn còn như vậy.

Tôi thấy Hội Thánh của chúng tôi, xuất phát từ khuynh hướng Tin Lành chiếm ưu thế, nhưng họ yêu thích giờ Tiệc Thánh hơn bất kỳ giờ nhóm nào khác. Họ sẽ không sẵn sàng để quay lại thời kỳ mà lễ Tiệc Thánh chỉ được dự vào lúc 8 giờ sáng, hoặc sau một buổi nhóm khác, chỉ được xem như là một nghi lễ phụ. Ngày nay, Tiệc Thánh được tổ chức vào một trong những giờ nhóm chính. Khi Hội Thánh đầy người, chúng tôi chuyền bánh và chén dọc theo các dãy ghế, như vậy nâng cao được ý thức về sự hiệp một. Có những khi khác, chúng tôi dành cơ hội cho những người muốn đến để xin khải đạo hoặc để xin được đặt tay khi họ nhận Tiệc Thánh. Thông thường, có một giọng êm dịu hát một ca khúc thờ phượng mới. Cũng có một sự phát triển về các lễ Tiệc Thánh tại tư gia trong các nhóm thông công tại khu vực. Những buổi lễ Tiệc Thánh nầy dường như có ý nghĩa và lợi ích nhất cho các buổi nhóm họp tiểu tổ.

Như vậy, sự nhấn mạnh của các Sứ Đồ về lễ Tiệc Thánh không phải là một cái gì đó mà tôi đã luôn luôn vâng giữ. Nhưng giờ đây tôi thực sự đang, và hi vọng, tiếp tục khám phá chiều sâu trong huyền nhiệm tuyệt diệu nhất nầy của sự cứu chuộc chúng ta, vì nó vừa là phương tiện của ân điển vừa là niềm hi vọng của vinh quang.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top