Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 46

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 46

Communion_02

Lễ Vượt Qua Của Người Tin Chúa

Tại Cô-rinh-tô, những người giàu đến trước, rồi ăn hết cả bữa tiệc; trong khi đó những người nô lệ, phải làm việc muộn, và khi họ đến thì chẳng còn gì nữa cả. Một tiệc yêu thương mà diễn ta như vậy! Do đó, Sứ đồ Phao-lô đã quở trách họ một cách nghiêm khắc, ông nhắc nhở họ về cách mà họ phải dự bữa tiệc thánh khiết nầy như thế nào.

Tiệc Thánh là một lễ Vượt Qua của người tin Chúa (I Cô-rinh-tô 5:7); và giống như lễ Vượt Qua, nó bao gồm ba hướng.

Giống như lễ Vượt Qua để nhớ lại huyết của chiên con đã bảo đảm cho sự phóng thích những người bị cầm giữ tại Ai-cập (Xuất 12:1-50); thì cũng vậy, lễ Tiệc Thánh hoài niệm về dòng huyết của Đức Chúa Jesus, là dòng huyết đã bảo đảm cho sự phóng thích những kẻ nô lệ của tội lỗi tại Gô-gô-tha (I Cô-rinh-tô 11:25).

Cả hai bữa tiệc đều có một cái nhìn hướng lên Chúa, là Đấng đã chu cấp và giữ gìn dân của Ngài. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, lễ Vượt Qua là lương thực cho một hành trình lao nhọc ở phía trước; còn qua lễ Tiệc Thánh người tin Chúa được nuôi dưỡng bằng chính thân và huyết của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 10:16).

Lễ Vượt Qua còn có một khía cạnh thứ ba, đó là nó nhìn hướng về phía trước đến Đất Hứa. Lễ Vượt Qua của người người tin Chúa cũng vậy: “Mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26).

Tiệc Thánh dự bị trước cho sự chung kết lịch sử, chính về khía cạnh nầy mà nó là nét nổi bật ở trong lời tường thuật của Lu-ca (Lu-ca 22:14- 30). Đây là bản chất sinh động của một bữa tiệc thông công như vậy; sinh động và hàm súc như là sự cứu chuộc mà Tiệc Thánh là huyền nhiệm của điều đó, cho nên chúng ta không phải ngạc nhiên khi Sứ đồ Phao-lô đã nài khuyên người Cô-rinh-tô phải tự xét lấy mình khi dự bữa tiệc thánh khiết nầy (I Cô-rinh-tô 11:28). Người nào dự tiệc một cách không cẩn trọng sẽ mắc tội phạm thượng, làm sỉ nhục thân và huyết của Chúa (I Cô-rinh-tô 11:27). Trong thực tế, sự đau ốm và sự chết đã ngụ ý sự phạm thượng nầy (I Cô-rinh-tô 11:30), và điều quan trọng là những người tin Chúa cùng đến dự trong sự hiệp một, trong sự khiêm tốn, và trong sự tôn trọng lẫn nhau. Họ phải dự tiệc một cách chừng mực và không làm điều gì tổn thương một chi thể khác trong thân Chúa. Khi ấy Tiệc Thánh sẽ là một tiên vị của thiên đàng. Nó sẽ là một sự kỷ niệm vui mừng và đắc thắng về thập tự giá và sự phục sinh; họ cùng được nuôi dưỡng nhờ thân và huyết của Chúa trong sự hiệp một và trong tình yêu thương.

Cần phải mất nhiều năm để cho người tin Chúa mới hiểu được những ý nghĩa sâu xa của lễ Tiệc Thánh. Người ấy sẽ không bao giờ thấu đáo hết những điều đó. Nhưng họ có thể bắt đầu được nuôi dưỡng nhờ bữa tiệc thánh khiết nầy ngay khi họ nhận phép báp-têm vào trong Đấng Christ (mặc dù có nhiều Hội Thánh yêu cầu những người trở về cùng Chúa phải được hướng dẫn thêm trước khi được dự lễ Tiệc Thánh).

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top