Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 45

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 45

Communion_03

Họ dự Tiệc Thánh

Tiệc Thánh là một biểu tượng nổi bật trong sự thờ phượng của những người tin Chúa thời ban đầu, nhiều hơn như đang có trong các hệ phái Tin Lành ngày nay.

Không giống như lễ Vượt Qua – là lễ mà từ đó lễ Tiệc Thánh đã xuất phát – lễ Tiệc Thánh không được kỷ niệm theo hàng năm nhưng được kỷ niệm rất thường xuyên: có lẽ một tuần một lần vào ngày Chúa sống lại, tức là “Ngày của Chúa” – hay Chúa Nhật – như cách mà những người tin Chúa thời đó đã nhanh chóng gọi như thế (Khải Huyền 1:10).

Tiệc Thánh là một bí tích về sự tăng trưởng của người tin Chúa, cũng như báp-têm là một bí tích về sự sanh lại của người tin Chúa.

Chúng ta có thể có được một vài khái niệm về những lễ Tiệc Thánh thời ban đầu nầy qua ba phần ký thuật trong Tân Ước. Trong Công Vụ 2:42, 46 chúng ta đọc thấy những người tin Chúa cứ giữ “lễ bẻ bánh”, và lễ nầy diễn ra “ở nhà”. Một người nào đó đã mời một nhóm người ăn chung với nhau, và kết thúc bữa ăn bằng lễ bẻ bánh như Đức Chúa Jesus đã dạy họ làm, để nhớ đến ơn Chúa đã hiến thân cho họ tại Gô-gô-tha. Điều nầy có lẽ thường diễn ra vào ban đêm; chúng ta có thể đoán chắc như vậy, vì khi ấy công việc của ban ngày đã xong, và mới có nhiều thì giờ.

Có một mô tả ngắn ngủi thứ hai về lễ Tiệc Thánh trong Công Vụ chương 20; ở đây Sứ đồ Phao-lô là khách danh dự khi các tín hữu nhóm lại để dự lễ bẻ bánh tại thành Trô-ách vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Đây là một trường hợp đáng ghi nhớ, trong khi Sứ đồ Phao-lô giảng rất lâu, Ơ-tích đã ngủ gục và đã từ cửa sổ té xuống. Nhưng chàng thanh niên nầy đã được chữa lành và buổi nhóm cứ tiếp tục cho đến rạng sáng.

Lễ Tiệc Thánh vào thời đó giống như một bữa ăn hơn so với ngày nay, đây là một dịp thờ phượng cách đơn giản, ít nghi thức, và để thông công. Thì giờ dùng bữa được gọi là agapé, tức là bữa tiệc yêu thương, nhưng sau này nó đã rơi vào chỗ sử dụng không đúng, vì đã bị lạm dụng. Qua thư Giu-đe câu 12, dường như sự thiếu đạo đức đã xảy ra trong những giờ nhóm hiệp thân mật để thờ phượng nầy; và I Cô-rinh-tô 11:1-34, là khúc Kinh Thánh chính thứ ba về lễ Tiệc Thánh, nói rõ rằng có một số người tin Chúa đã cư xử cách thiếu suy nghĩ trong lúc dự Tiệc Thánh.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top