Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 41

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 41

Dove_03
Sự bảo đảm đáng quý, khiêm cung, và tri ân mà tôi thực hiện, thực ra là quyền làm con của tôi trong tư cách một người tin Chúa. Mặc dù đó là nhiệm vụ của chính Đức Thánh Linh, bởi lòng thương xót, đã làm cho người tin Chúa biết rằng họ thuộc trong gia đình của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:15-17). Ngài thường hành động thông qua một tác nhân để giúp chúng ta thấy được điều này.

Do vậy, “người chăn bầy bên dưới” có nhiệm vụ ban đầu là hướng dẫn cho người mới trở lại với Chúa biết vị trí của họ ở trong Đấng Christ không tùy thuộc vào cảm giác thay đổi thất thường của họ, nhưng tùy thuộc vào lời hứa của Đức Chúa Trời và công tác đã hoàn tất của Đức Chúa Jesus Christ.

Những lời hứa trong Giăng 6:37; Giăng 1:12; Khải Huyền 3:20; Hê-bơ-rơ 13:5; I Giăng 1:8-9; và I Giăng 5:9-12 phải được giải thích một cách kỹ càng cho người tín đồ non trẻ, cho tới khi họ thấy rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận lấy Ngài ở trong lời của Ngài; và dẫu cho khi chúng ta bỏ Ngài mà sa vào tội lỗi thì Ngài cũng không đuổi chúng ta ra khỏi gia đình của Ngài: “Huyết của Đức Chúa Jesus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

Nhưng ngoài lời của Đức Chúa Cha và công tác của Đức Chúa Con – là công tác đã hoàn tất tại đồi Gô-gô-tha, không bao giờ lặp lại hay cần phải thêm vào điều chi – còn có sự làm chứng của Đức Thánh Linh mà người tín đồ mới cần phải hiểu. Chúng ta biết mình thuộc trong gia đình Đức Chúa Trời là nhờ “Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta” (I Giăng 3:24).

Đức Thánh Linh đã tự bày tỏ ra qua nhiều cách khác nhau. Tôi đã kể những cách ấy trong một cuốn sách được soạn cho người mới tin Chúa được gọi là Cuộc Sống Mới, Cách Sống Mới (New Life, New Lifestyle). Những phần cốt lõi của chúng, như Giăng đã trình bày cho chúng ta trong Thư Thứ Nhất của ông, như sau: Đức Thánh Linh bảo đảm cho chúng ta sự hiện diện của Ngài bằng cách ban cho chúng ta cả một lĩnh vực kinh nghiệm mới. Ngài ban cho chúng ta một ước muốn mới vâng phục Đức Chúa Trời (I Giăng 2:3), một sự gớm ghét đường lối tội lỗi cũ (I Giăng 3:9), một niềm vui mới trong sự tương giao với Đức Chúa Jesus và những người theo Ngài (I Giăng 1:3 trở đi), một khám phá mới rằng cầu nguyện thật sự hiệu quả (I Giăng 5:14 trở đi), một tình yêu mới đối với anh em trong Chúa (I Giăng 3:14), một sự quan tâm hướng ra bên ngoài dành cho những người đang có cần (I Giăng 3:17), và một từng trải mới về quyền năng của Đức Thánh Linh ở bên trong để chiến thắng sự tranh chiến của sự cám dỗ (I Giăng 4:4; 5:4). Đây là một vài dấu hiệu, cùng với những lời hứa của Đức Chúa Trời, và những sự kiện khách quan tại đồi Gô-gô-tha và sự phục sinh, bảo đảm cho người mới tin Chúa rằng họ đã thực sự có một khởi đầu.

Những dấu hiệu của sự sống mới không xảy ra cùng một lúc ngay lập tức. Chúng cũng không xảy ra theo một thứ tự đặc biệt nào. Nhưng chúng chỉ thực sự xảy ra khi Đức Thánh Linh được tự do hành động trong cuộc đời. Và dần dần, câu Kinh Thánh I Giăng 5:13 sẽ trở thành sự thật: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời”.

Chính về sự tin quyết nầy mà người lãnh đạo Cơ Đốc tìm cách mang đến cho người bạn của mình. Một khi nền móng đó được thiết lập vững chắc thì con đường tăng trưởng sẽ khai thông. Nhưng người lãnh đạo chưa hoàn tất công việc của mình, cho đến khi người ấy có thể giúp người trở về tin Chúa trưởng thành ở trong Đấng Christ, và để có thể chinh phục những người khác nữa. Đó chính là mục tiêu của sự chăm sóc của người chăn bầy Cơ Đốc, không thể ít hơn được.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top